slovensky | english

Archiv
MR Abdomen, 08. – 10. september 2016, Smolenice
(02/15/16)

Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava
Radiologická klinika LF MU Brno
Klinika zobrazovacich metod Plzeň 

usporiada

 

Postgraduálny kurz

 

Kurz je určený pre mladých rádiológov,ktorí sú v príprave pred špecial izačnou skúškou z rádiológie, ako aj pre atestovaných

 

8.-10.9. 2016

 

Kongresové centrum SAV

SMOLENICE

 

Téma: 

MR kurz

ABDOMEN

 

Kredity: 14