slovensky | english

Novinky
Medzinárodný rádiologický deň, 8.11.2014 BANSKÁ ŠTIAVNICA
(09/27/14)

 

SRS, Mickiewiczova 13, 813 69 BRATISLAVA
 
 
 
BANSKÁ ŠTIAVNICA
Penzión ISTER
8.11.2014
10,00 hod.
 
 
NEURORÁDIOLÓGIA
 
Program:
 
Bilický J., Lesný P., Lehotská V., Javorka V., Belan V.: IDOR na Slovensku
Belan V., Daňová M., Repovský A.: MR sklerózy multiplex
Lehotská V., Chorváth M.: Tumory mozgu
Poláček H., Bittčanský M.: Spektroskopia nádorov mozgu
Poláková Mištinová J., Miština Ľ.: MR traktografia
Bilický J., Lišková Z., Paulovičová M., Lesný P., Bluska P.: Infekčné ochorenia mozgu
Repovský A., Repovský A. ml.: Kraniocerebrálna trauma
Országh M.: Anatómia, vývoj, fyziológia, patofyziológia venózneho systému
                      mozgu
 
 
Diskusia