Menu

Kongresy a podujatia DetailKOŠICKÉ DNI RÁDIOLÓGIE 2020

Termín: 08.10.2020 - 09.10.2020

Miesto konania: Hotel HILTON, , Košice,

Garant: Slovenská Rádiologická spoločnosť


KTO:

Občianske združenie X – RAY

Oddelenie RDG a ZM UNLP Košice

ORGANIZUJÚ:

Celoslovenský odborný seminár rádiológov

a

Celoslovenský odborný seminár rádiologických technikov

KOŠICKÉ DNI RÁDIOLÓGIE 2020

 

POD ZÁŠTITOU:

  • Generálneho riaditeľa UNLP Košice
  • Primátora mesta Košice
  • Slovenskej rádiologickej spoločnosti
  • Slovenskej lekárskej komory
  • Slovenskej komory medicínsko – technických pracovníkov
  • Občianskeho združenie X – RAY

TÉMA:

Trauma, akútne stavy a rádiológia

KDE:

14.5.2020 -15.5.2020 Hotel HILTON, Košice

PROGRAM PODUJATIA:

 

ORGANIZÁTORI A KONTAKTNÉ OSOBY:

MUDr. Tatiana Vološinová   / volosinovat@gmail.com , +421 907 927 147 /

Bc. Jana Pavlová / jana64pavlova@gmail.com,  +421 917 979 853 /

Adresa:


Hotel HILTON

Košice


Kontaktná osoba:

MUDr. Tatiana Vološinová
+421 907 927 147
volosinovat@gmail.com
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť