Menu

Sekcia neurorádiológie - MR v SM

Neurorádiológia – MR v SM  pri Slovenskej rádiologickej spoločnosti -  4536

Odborné zameranie sekcie:

Tlačivo-Rozšírenie-členstva-SLS - záujemci sa môžu prihlásiť cez stránku SLS alevo vyplnením a podpísaním tlačiva v prílohe a zaslaním e- mailom alebo postou na uvedenú adresu 
(Pre vyplnenie budete potrebovať aj Zoznam odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorý nájdete na konci dokumentu  Členská prihláška.)

Za prípravný výbor:
MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.

(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť