Menu

Vzdelávacie akcie garantované výborom SRS na rok 2020

Vzdelávacie akcie garantované výborom SRS na rok 2020

20.2.2020 Artificial Intelligence, Martin

13.3.2020 ECR meets Slovakia, Viedeň

27.-28.3.2020 TREND, Donovaly 

17.-18.4.2020 Sonomamodiagnostika - workshop intervencií, Trenčianske Teplice

14.-15.5.2020 Košické dni rádiológie, Košice

4.-5.6.2020 XV. MAMMOTREN-D´, Piešťany

25.6.2020 Seminár PS kardiorádiologického zobrazovania, Košice

16.10.2020 Sympózium mladých rádiológov, Trnava

6.11.2020 International Day of Radiology IDOR, Žilina

12.-13.11.2020 ESOR, Breast and Pelvis MRI, Bratislava

4.12.2020 XIII. Chyby a omyly, Trenčín

Postgraduálne kurzy LFUK a SZU na rok 2020 budú doplnené na najbližšom výbore SRS

 

< Späť
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť