slovensky | english

Novinky
30 rokov CT a 20 rokov MR na Slovensku /životné jubileum - MUDr. V. Belan, PhD./, Smolenice 8. 11. 2012
(06/01/12)

Slovenská rádiologická spoločnosť
a
Lekárska Fakulta UK

 

pod  patronátom dekana LF UK Bratislava
Prof. MUDr. Petra Labaša, CSc.

organizuje v termíne:

08. Novembra 2012

30 rokov CT
a
20 rokov MR na Slovensku
/životné jubileum - MUDr. V. Belan, PhD./Smolenice
Kongresové centrum SAV
Smolenický zámok


Organizačné zabezpečenie:  Lúče Života n.f.  a  C&C Slovakia s.r.o.

Dostupné dokumenty