Menu

Slovak Radiological Society

The Slovak Radiological Society (SRS) is a civil association that brings together doctors with an interest in the field of radiology.

Read more >

Congresses and events

News

Photon counting CT in clinical practice

Sympozium má téma Photon-counting CT v klinické praxi a to z důvodu, že na našem pracovišti bylo provedeno vůbec první klinické vyšetření nemocného člověka na světě.

Read more >

Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením platný od 1.4.2018

Prehľad platnej novej legislatívy v oblasti ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením platný od 1.4.2018

Read more >
(c)2019 - 2022 Slovak Radiological Society | Website terms and conditions