Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Kongresy a podujatia

Aktuality

Výsledky volieb do SRS

Vážení členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti,  Dovoľujeme si Vám v prílohe oznámiť výsledky korešpondenčných volieb do výboru a do dozornej rady Slovenskej rádiologickej spoločnosti na obdobie december 2019 - december 2023.

Viac info >
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť