Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Kongresy a podujatia

Aktuality

Príhovor prezidentky SRS

Vážené členky, vážení členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS, milé kolegyne a kolegovia, je naším prvoradým cieľom, aby sme rozvíjali a zlepšili vzájomnú komunikáciu medzi našimi členmi a tým podporili informovanosť vo všetkých oblastiach činnosti odbornej spoločnosti...

Viac info >

Nová vyhláška MZSR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania

Od 15. marca 2019 je v platnosti nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Viac info >

Nové štandardné a terapeutické postupy v rádiológii

Od 1. januára 2019 sú v platnosti nové štandardné a terapeutické postupy v rádiológii v nasledovných oblastiach - Skiagrafia a skiaskopia, Počítačová tomografia, Diagnostická mamografia, Skríningová mamografia

Viac info >
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť