Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Kongresy a podujatia

Aktuality

Voľby SRS 2023

Pokyny a zoznam členov

Viac info >

Voľby SRS

Slovenská rádiologická spoločnosť vyhlasuje voľby na obdobie 12/2023 - 12/2027

Viac info >

Nové čísla v časopise Slovenská rádiológia

Tieto najnovšie vydania prinášajú širokú škálu aktuálnych tém a výskumov z oblasti rádiológie.

Viac info >
(c)2019 - 2023 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky