Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Aktuality

Výročná členská schôdza SRS

Dňa 26.11.2020 o 16:00 sa bude konať online výročná členská schôdza SRS. Email s registračným údajmi bol odoslaný na emailovú adresu členom SRS. V prípade, že ste email nedostali, obráťte sa prosím emailom na info@slovakradiology.sk.

Viac info >

Prihlásenie a voľby do sekcií SRS

Vzhľadom k vytvoreniu nových sekcií pri SRS a zahájeniu ich činnosti si Vás dovoľujeme požiadať v prípade Vášho záujmu o dané problematiky o prihlásenie sa do jednotlivých nových sekcií SRS v priebehu mesiaca november 2020...

Viac info >

EXKLUZÍVNA POZVÁNKA pre členov Slovenskej rádiologickej spoločnosti

na virtuálne výročné fórum Siemens Healthineers Shape 21, na ktorom budú predstavené najmodernejšie technologické inovácie a novinky z oblasti medicínskej techniky na pomoc poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na celom svete.

Viac info >
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť