Menu

Slovenská Rádiologická Spoločnosť

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je občianske združenie, ktoré združuje lekárov so záujmom o odbor rádiológia.

Viac info >

Kongresy a podujatia

Aktuality

Škola rádiológie 1 a 2 online  - UPOZORNENIE

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v Bratislave nie je možné realizovať Školu rádiológie I a II prezenčnou formou a preto budú oba kurzy pre registrovaných účastníkov realizované online formou.

Viac info >

Škola rádiológie

Pripravili sme pre Vás nové vzdelávacie podujatie Školu rádiológie. Kurzy budú určené najmä pre lekárov zaradených do atestačnej prípravy v odbore rádiológie ako aj iných lekárov so záujmom o vzdelávanie v odbore rádiológie. 

Viac info >

Návrh nových stanov SRS

Posielame Vám na pripomienkovanie pripravený návrh nových stanov SRS. V prípade vašich pripomienok ich prosím adresujte emailom na info@slovakradiology.sk najneskôr do konca augusta.

Viac info >
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť