Menu

Odborné zameranie sekcie

  • Odborné konzultácie  na tému MSK zobrazovania na akciách SRS a medziodborová spolupráca - workshopy s traumatologicko-ortopedickými a inými odbornými spoločnosťami
  • Vytvorenie a implementácia slovenských guidelinov pre MSK  zobrazovanie
  • Podpora systematického vzdelávania v subšpecializačnom odbore MSK rádiológie
  • Publikačná činnosť v danej problematike

Spolupráca s partnerskými organizáciami: 

medzinárodná spolupráca s dominantnou nadväznosťou na ESSR (European society of musculoskeletal radiology) a SSATS (Slovak society of arthroscopy and sport medicine

(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky