Menu

Hlavní a krajskí odborníci MZ SR

Hlavný odborník MZSR pre odbor rádiológia

Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova10, 812 50 Bratislava

Krajský odborník MZSR pre VÚC Bratislava

MUDr. Ivan Uhrin

Rádiologické oddelenie
Národný onkologický ústav
Klenová 1, 833 10 Bratislava                        

Krajský odborník MZSR pre VÚC Trnava

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR

Rádiologická klinika FN Trnava
A. Žarnova 11, 91775 Trnava

Krajský odborník MZSR pre VÚC Trenčín

Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.

Rádiologická klinika, s.r.o.
K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín 

Krajský odborník MZSR pre VÚC Nitra

MUDr. Dominik Juskanič

JESSENIUS - diagnostické centrum a.s.
Špitálska 6, 949 01 Nitra

Krajský odborník MZSR pre VÚC Banská Bystrica

MUDr. Matej Vozár, MPH

Oddelenie rádiológie
SÚSaCH a.s., Cesta k nemocnici 1, 
974 01 Banská Bystrica

Krajský odborník MZSR pre VÚC Žilina

MUDr. Ján Kodaj

Klinika rádiológie
ÚVN SNP,Gen. Vesela 21, 
034 26 Ružomberok

Krajský odborník MZSR pre VÚC Prešov

MUDr. Andrej Havrilla

Rádiologické oddelenie
NsP sv. Jakuba, Sv. Jakuba 21, 
085 01 Bardejov 

Krajský odborník MZSR pre VÚC Košice

MUDr. Tatiana Vološinová

Oddelenie rádiodiagnostiky a zovrazovacích metód
UNLP Košice, Rastislavova 43, 
041 90 Košice
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky