Menu

Hlavní a krajskí odborníci MZ SR

Hlavný odborník MZSR pre odbor rádiológia

Prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova10, 812 50 Bratislava

Krajský odborník MZSR pre VÚC Bratislava

MUDr. Ivan Uhrin, MPH

Rádiologické oddelenie
Národný onkologický ústav
Klenová 1, 833 10 Bratislava                        

Krajský odborník MZSR pre VÚC Trnava

Doc. MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR

Rádiologická klinika FN Trnava
A. Žarnova 11, 91702 Trnava

Krajský odborník MZSR pre VÚC Trenčín

Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.

Rádiologická klinika, s.r.o.
K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín 

Krajský odborník MZSR pre VÚC Nitra

MUDr. Dominik Juskanič, PhD.

JESSENIUS - diagnostické centrum a.s.
Špitálska 6, 949 01 Nitra

Krajský odborník MZSR pre VÚC Banská Bystrica

MUDr. Michal Žilinčan, MPH

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta,
Nám. L. Svobodu 1, 
975 17 Banská Bystrica

Krajský odborník MZSR pre VÚC Prešov

MUDr. Štefan Harčarufka

Ľubovnianska nemocnica, n.o., 
Obrancov mieru 3, 
064 01 Stará Ľubovňa

Krajský odborník MZSR pre VÚC Košice

MUDr. Maroš Rudnay, PhD.

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice
Rastislavova 43, 
041 90 Košice   
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky