Menu

Sekcia intervenčnej rádiológie – SIRS

Milé kolegyne a kolegovia,

Dňa 21.10.2020 schválilo Prezídium SLS žiadosť o vznik Sekcie intervenčnej rádiológie SRS (SIRS) a bol jej pridelený kód 04543, preto Vás, záujemcov o intervenčnú rádiológiu, pozývame na prihlásenie a zapojenie sa do vzniknutej SIRS.

Odborné zameranie sekcie:

Spolupráca s partnerskými organizáciami:

Členstvo v SIRS je podmienené členstvom v Slovenskej rádiologickej spoločnosti. Záujemci o vstup a členstvo v SIRS, si prosím stiahnite, vyplňte prihlášku (Prihláška do sekcie SRS) s vyplnením názvu sekcie a s kódom 04543 a odošlite ju buď na adresu Slovenskej lekárskej spoločnosti: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava alebo pošlite oskenovanú podpísanú prihlášku na adresu spustova@sls.sk.

Za prípravný výbor MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR

(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť