Menu

Odborné zameranie sekcie:

  • podpora vzdelávania lekárov v atestačnej príprave v odbore rádiológia ako aj rádiológov  so záujmom o vaskulárnu aj nevaskulárnu intervenčnú rádiológiu;
  • rozširovanie odborných poznatkov na poli vaskulárnej aj nevaskulárnej intervenčnej rádiológie;
  • rozvíjanie spolupráce na poli vaskulárnej a nevaskulárnej intervenčnej rádiológie  medzi jednotlivými rádiologickými pracoviskami na Slovensku;
  • participácia na tvorbe štandardných diagnostických a terapeutických postupovpodpora vedecko-výskumnej činnosti a grantov v oblasti vaskulárnej a nevaskulárnej intervenčnej rádiológie;
  • rozvoj interdisciplinárnej spolupráce s inými medicínskymi odbormi


Spolupráca s partnerskými organizáciami:

  • spolupráca s inými odbornými spoločnosťami alebo ich sekciami (Slovenská angiologická spoločnosť, Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie, Slovenská onkologická spoločnosť, Slovenská nefrologická spoločnosť, Slovenská neurochirurgická spoločnosť, Slovenská neurologická spoločnosť, Cerebrovaskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti)
  • spolupráca s partnerskými spoločnosťami ako CSIR, CIRSE, SIR
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky