Menu

Systematické vzdelávanie, rozvoj vedeckej, publikačnej a prednáškovej činnosti  mladých rádiológov je kľúčom pre dlhodobý rozvoj rádiológie na Slovensku. Spoločným úsilím môžeme vytvoriť vhodné prostredie pre výchovu a rast  mladej generácie rádiológov a tak napomôcť k zlepšovaniu kvality zdravotníctva na Slovensku.  Pozývame Vás, preto zapojiť sa do sekcie mladých rádiológov.

Odborné zameranie sekcie:

  1. Podpora systematického vzdelávania mladých rádiológov v špecializovanom odbore rádiológia (podľa Európskeho rádiologického kurikula)
  2. Šírenie najnovších vedeckých poznatkov a odborných skúseností v špecializovanom odbore rádiológia
  3. Podpora mladých rádiológov v aktívnej prednáškovej činnosti na domácich i zahraničných vzdelávacích podujatiach
  4. Podpora mladých rádiológov v publikačnej činnosti v renomovaných odborných časopisoch
  5. Rozvoj vedeckej spolupráce medzi rádiologickými klinika v SR.
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky