Menu

Výbor SRS

Výbor Slovenská rádiologická spoločnosť na obdobie december 2023-december 2027

Prezident:
doc. MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MPH, EBIR

Rádiologická klinika LFUK a UNB
Pažítkova 4
821 02 Bratislava
Email: andrej.klepanec@gmail.com

Viceprezident: 
prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD. 
II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova10, 812 50 Bratislava
Tel. +421 2 32249 178
Email: viera.lehotska@ousa.sk

Vedecký sekretár: 
MUDr. Zuzana Berecová, PhD., EBCR  
Rádiodiagnostická klinika
Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s.
Satinského 1, 811 08 Bratislava
Tel. +421 2 32611 225
Email: zuzana.berecova@nsmas.sk

Pokladník:
doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.

Kliniky diagnostickej a intervenčnej rádiológie LF SZU a NÚSCH, a.s.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37
Tel. +421 905 183 642
Email: janamistinova@gmail.com

 

Členovia výboru: 

MUDr. Ivan Uhrin
Rádiologické oddelenie
Národný onkologický ústav
Klenová 1, 833 10 Bratislava Nové Mesto
Tel.: +421 2 59378 544
Email: ivan.uhrin@nou.sk

doc. MUDr. Kamil Zeleňák, Ph.D., FCIRSE, EBNI  
Rádiologická klinika Jesseniova LF UK v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
Tel.: + 421 43 4203 621
Email: zelenak@unm.sk

MUDr. Michaela Jezberová, PhD.
Dr. Magnet Kramáre, pracovisko magnetickej rezonancie
Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel.+421 2 32661 251 (-254)
Email: jezberova@icloud.com
          mjezberova@prodiagnostic.sk

MUDr. Michal Žilinčan, MPH
Oddelenie rádiológie
FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Tel.: +421 905 504 546
Email: michal.zilincan@gmail.com

MUDr. Štefan Harčarufka
Rádiologicko – diagnostické oddelenie
Ľubovnianska nemocnica n.o.
Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: +421 905 397 837
Email: harcarufkas@gmail.com
          stefan.harcarufka@lubovnianskanemocnica.sk

 

Dozorná rada Slovenská rádiologická spoločnosť na obdobie december 2023-december 2027

Predseda:
MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.

IZD Trnava
Starohájska 2, 917 01 Trnava
Tel.: +421 33 2933 230
Email: neuschl.vlado.vn@gmail.com

MUDr. Terézia Hrubá, MPH
Oddelenie rádiológie
FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Tel.+421 905 311 331
Email: tez.hruba@gmail.com

MUDr. Martin Hazlinger, MPH
Rádiodiagnostická klinika SZU
Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, a.s.
Satinského 1, 811 08 Bratislava
Tel.+421 2 32611 274
Email: hazlinger@nsmas.sk

 

 

 

 

 

 

(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky