Menu

Výbor SRS

Výbor SRS na obdobie december 2019-december 2023

Prezident: 
Doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD. 

II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova10, 812 50 Bratislava
Tel. +421 2 59249 178 (-186,1-87,-212)
Fax. + 421 2 59249 188
E-mail: viera.lehotska@ousa.sk
viera.lehotska@ymail.com

Viceprezident: 
Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, Ph.D.  

Rádiologická klinika Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59, Martin
Tel.: + 421 43 4203 621
E-mail: zelenak@unm.sk

Vedecký sekretár: 
MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MPH, EBIR

Rádiologická klinika FN Trnava
A. Žarnova 11, 91775 Trnava
Tel.:  +421 33 5938 951
Fax.: +421 33 5938 958
Email: andrej.klepanec@fntt.sk
 andrej.klepanec@gmail.com

Pokladník:

Doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
Rádiologická klinika LFUK, SZÚ, a UNB Bratislava
Mickiewiczova 13, 81367, Bratislava
E-mail: janamistinova@gmail.com

Členovia výboru: 

MUDr. Štefan Harčarufka
RDG odd. Ľubovnianska nemocnica n.o.
Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: +421 905 397 837
E-mail: harcarufkas@gmail.com 
stefan.harcarufka@lubovnianskanemocnica.sk

MUDr. Michal Žilinčan, MPH

Oddelenie rádiológie
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Tel.: +421 905 504 546
Email: michal.zilincan@gmail.com

Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. 
Rádiologická klinika, s.r.o.
K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín 
Tel.: +421 32 65 266 72, 73
+421 32 65 245 21 (TnUAD); 0910 948 114
Fax.: +421 32 65 266 74
E-mail: slobodnikova@tnuni.sk

MUDr. Dominik Juskanič, EDiNR
JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s.
Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 949 01 Nitra
Tel.: +421 37 285 04 10
Email: juskanic@gmail.com
juskanic.dominik@jessenius.
sk

MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.
Dr. Magnet Kramáre, s.r.o.
Limbová 5, 833 05 Bratislava
Tel.: +421 2 32 661 251
E-mail: slavo31@gmail.com

Dozorná rada SRS na obdobie december 2019-december 2023

Predseda:

MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.
IZD Trnava
Starohájska 2, 917 01 Trnava
Tel.: +421 33 293 32 30
E-mail: neuschl.vlado.vn@gmail.com

MUDr. Andrej Havrilla
Rádiologické oddelenie NsP sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

Mob.: +421 905 261 698
Email: ahavrilla@gmail.com
andrejhavrilla@nsp-bardejov.com

MUDr. Vladimír Javorka, PhD.
Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB Bratislava
Mickiewiczova 13, 813 67 Bratislava
Tel.: +421 2 57290 789
Email: vjavorka@gmail.com

 

(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť