Menu

Výbor SRS

Prezident: 
Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD. 

II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova10, 812 50 Bratislava
Tel. +421 2 59249 -178 (-186,1-87,-212)
Fax. + 421 2 59249 -188
E-mail: vlehot@ousa.sk , lehotska@yahoo.com

Viceprezident: 
MUDr. Andrej Repovský, PhD. 

Rádiologické oddelenie
Nemocnica A. Leňa, n.o. 
066 36 Humenné 
Tel.: +421 57/7706499,7706495 
Fax: +421 57/7754470 
E-mail: repovsky@radiologia.sk

Vedecký sekretár: 
Doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.

Rádiologická klinika LFUK, SZÚ, a UNB
Mickiewiczova 13, 81367, Bratislava
E-mail: janamistinova@gmail.com

Členovia výboru: 
Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.
Rádiologická klinika Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59, Martin
Tel.: + 421 43 4203 621
E-mail: zelenak@unm.sk
 
Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. 
Rádiologická klinika, s.r.o.
K dolnej stanici 18   911 01 Trenčín 
Tel.: +421 32/6526672, 73, fax - 74 (RDG klinika)
       +421 32/6524521 (TnUAD); 0910 948 114
E-mail: slobodnikova@tnuni.sk

MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.
Dr. Magnet Kramáre, s.r.o.
UNB Bratislava, Ak. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava
Tel.: +421 2 32 661 251
E-mail: slavo31@gmail.com

MUDr. Štefan Harčarufka
RDG odd. NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov
Tel.: +421 905 397 837
E-mail: harcarufkas@gmail.com, stefanharcarufka@nsp-bardejov.sk

MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MPH, EBIR
Rádiologická klinika FN Trnava
A. Žarnova 11, 91775 Trnava
Tel.: +421 33 5938 951
Fax.: +421 33 5938 958
Email: andrej.klepanec@fntt.sk

MUDr. Andrej Havrilla
Rádiologické oddelenie NsP sv. Jakuba
Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
Tel: +421 54 4788 182
Email: ahavrilla@gmail.com

(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť