Menu

Aktuality

Škola rádiológie 1 a 2 online  - UPOZORNENIE

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v Bratislave nie je možné realizovať Školu rádiológie I a II prezenčnou formou a preto budú oba kurzy pre registrovaných účastníkov realizované online formou.

Viac info >

Škola rádiológie

Pripravili sme pre Vás nové vzdelávacie podujatie Školu rádiológie. Kurzy budú určené najmä pre lekárov zaradených do atestačnej prípravy v odbore rádiológie ako aj iných lekárov so záujmom o vzdelávanie v odbore rádiológie. 

Viac info >

Návrh nových stanov SRS

Posielame Vám na pripomienkovanie pripravený návrh nových stanov SRS. V prípade vašich pripomienok ich prosím adresujte emailom na info@slovakradiology.sk najneskôr do konca augusta.

Viac info >

RÁDIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Update k 1.4.2020 - Odporúčanie Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS pre použitie zobrazovacích rádiologických modalít v súvislosti s ochorením COVID-19.

Viac info >

Presun vzdelávacích podujatí

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku a nariadenie vlády SR boli nasledovné vzdelávacie podujatia presunuté na nové termíny:

Viac info >

Rádiologická diagnostika v súvislosti s ochorením COVID-19

Rádiologická diagnostika v súvislosti s ochorením COVID-19 - odporúčania SRS

Viac info >

VÝSLEDKY VOLIEB DO SEKCIE NEURORÁDIOLÓGIE MR V SM

Vážení členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti,                                                                                                 Dovoľujeme si Vám v prílohe oznámiť výsledky volieb do výboru a Sekcie neurorádiológie MR v SM.

Viac info >

ACE2 – a rational frontline therapy for COVID 19

Lecture by world-leading geneticist Josef Penninger, March 12, 2020 | 17:00 CET

Viac info >

ECR 2020 is postponed

ECR 2020 is postponed to July 15–19, 2020 – please mark your calendars!

Viac info >

Výsledky volieb do SRS

Vážení členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti,  Dovoľujeme si Vám v prílohe oznámiť výsledky korešpondenčných volieb do výboru a do dozornej rady Slovenskej rádiologickej spoločnosti na obdobie december 2019 - december 2023.

Viac info >

ECR 2020

Európsky rádiologicý kongres (ECR) 2020 sa blíži a my Vám s radosťou oznamujeme našu ‘ESR Meets Slovakia’ sekciu. Naším cieľom je budovať blízke vzťahy s hosťujúcimi krajinami na ECR a upriamiť pozornosť na rádiologickú kvalitu každej krajiny. Pri tejto významnej príležitosti by sme radi oslovili všetkých našich slovenských členov a kolegov a vyzvali Vás na predkladanie abstraktov, registráciu a účasť na ECR 2020. ECR 2020 sa bude konať 11.-15. marca vo Viedni, v Rakúsku.

Viac info >

Interdisciplinárny manažment pacienta so sclerosis multiplex

Dňa 17. mája 2019 sa v rámci XLI. Slovenského rádiologického kongresu a celoslovenského odborného seminára rádiologických technikov konalo v Bardejovských kúpeľoch v priestoroch hotela Alexander satelitné sympózium spoločnosti Merck venované interdisciplinárnemu manažmentu pacienta so sclerosis multiplex (SM).

Viac info >

Nové odporúčanie ERS - klinický audit v rádiológii

Od ECR 2019 v platnosti druhá publikácia týkajúca sa klinických auditov v rádiológii Esperanto 2019 - ESR Guide to Clinical Audit in Radiology and the ESR Clinical Audit Tool

Viac info >

Príhovor prezidentky SRS

Vážené členky, vážení členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS, milé kolegyne a kolegovia, je naším prvoradým cieľom, aby sme rozvíjali a zlepšili vzájomnú komunikáciu medzi našimi členmi a tým podporili informovanosť vo všetkých oblastiach činnosti odbornej spoločnosti...

Viac info >

Nová vyhláška MZSR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania

Od 15. marca 2019 je v platnosti nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Viac info >

Nové štandardné a terapeutické postupy v rádiológii

Od 1. januára 2019 sú v platnosti nové štandardné a terapeutické postupy v rádiológii v nasledovných oblastiach - Skiagrafia a skiaskopia, Počítačová tomografia, Diagnostická mamografia, Skríningová mamografia

Viac info >

Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením platný od 1.4.2018

Prehľad platnej novej legislatívy v oblasti ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením platný od 1.4.2018

Viac info >
(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť