Menu

Aktuality

Odborný program SIRS 2024

S radosťou Vás pozývame na Sympózium Intervenčnej Rádiológie Slovenska 2024

Viac info >

AKADÉMIA - VÝUČBY ULTRASONOGRAFIE

Postgraduálny kurz “ Dopplerovské vyšetrenie ciev horných a dolných končatín“

Viac info >

Postgraduálny kurz “USG muskuloskeletu 2024“

Tento kurz ultrasonografie, ktorý sa uskutoční 18. mája 2024 o 8:30 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, je určený pre lekárov v odbore ortopédia a rádiológia, ako aj fyzioterapeutov a ponúka praktické a teoretické skúsenosti z oblasti muskuloskeletálnej sonografie.

Viac info >

Pediatrická rádiológia

Pre záujemcov o pediatrickú rádiológiu upozorňujeme na publikáciu "Pediatrická rádiológia" a pripravované podujatie "Motolský den zobrazování".

Viac info >

Granty a Diplomy EUSOBI

Pripojte sa k programom EUSOBI na rok 2024: Školiace granty, Výskumné granty a Diplomy

Viac info >

Podpora 2% z daní pre Slovenskú rádiologickú spoločnosť

Slovenskú rádiologickú spoločnosť alebo jej jednotlivé Sekcie môžete podporiť zaslaním 2% z Vašich daní

Viac info >

11. PRAŽSKÝ EURÓPSKY KURZ RÁDIOLÓGIE, 16. - 29. jún 2024

Tutoriál sa zameriava na organizáciu a pokročilé zobrazovacie technológie v modernom rádiologickom oddelení.

Viac info >

SYMPÓZIUM INTERVENČNEJ RÁDIOLÓGIE SLOVENSKA

Sympóziu Intervenčnej Rádiológie, ktoré sa koná 6. a 7. júna 2024 na Zámku Šimák v Pezinku.

Viac info >

Škola rádiológie XIII - Pediatrická rádiológia, 15.4.2024

Vzdelávací kurz určený najmä pre lekárov zaradených do atestačnej prípravy v odbore rádiológia ako aj iných lekárov so záujmom o vzdelávanie v odbore rádiológia.

Viac info >

Škola rádiológie XIV - Nukleárna medicína, 16.4.2024

Vzdelávací kurz určený najmä pre lekárov zaradených do atestačnej prípravy v odbore rádiológia ako aj iných lekárov so záujmom o vzdelávanie v odbore rádiológia.

Viac info >

Zápisnica zo zasadnutia 5.2.2024

Zápisnica zo zasadnutia Výboru a dozornej rady SRS 5.2.2024

Viac info >

Výbor a dozorná rada SRS

Výbor a dozorná rada SRS na obdobie december 2023-december 2027

Viac info >

Zápisnica zo zasadnutia Výboru a dozornej rady

Zápisnica zo zasadnutia Výboru a dozornej rady SRS 10.1.2024

Viac info >

Škola rádiológie XII - Mamodiagnostika

Vzdelávací kurz určený najmä pre lekárov zaradených do atestačnej prípravy v odbore rádiológia ako aj iných lekárov so záujmom o vzdelávanie v odbore rádiológia.

Viac info >

Škola rádiológie XI - Muskuloskeletálna rádiológia

Vzdelávací kurz určený najmä pre lekárov zaradených do atestačnej prípravy v odbore rádiológia ako aj iných lekárov so záujmom o vzdelávanie v odbore rádiológia.

Viac info >

Výsledky volieb do výboru a dozornej rady SRS

Výsledky volieb do výboru a dozornej rady SRS sú už známe a boli zverejnené v priloženom PDF dokumente.

Viac info >

Plán odborných akcií SRS na rok 2024

Plánovaný rozpis odborných podujatí SRS v prehľade.

Viac info >

Voľby SRS 2023

Pokyny a zoznam členov

Viac info >

Voľby SRS

Slovenská rádiologická spoločnosť vyhlasuje voľby na obdobie 12/2023 - 12/2027

Viac info >

Nové čísla v časopise Slovenská rádiológia

Tieto najnovšie vydania prinášajú širokú škálu aktuálnych tém a výskumov z oblasti rádiológie.

Viac info >

Program Slovenský rádiologický kongres 2023

Vážení členovia SRS, účastníci Slovenského rádiologického kongresu 2023.

Viac info >

Nové štandardné a terapeutické postupy v rádiológii

Nové štandardné a terapeutické postupy v rádiológii umožňujú presnejšie diagnostikovanie a personalizovanú liečbu pri minimalizácii rizík spojených s tradičnými metódami.

Viac info >

Štatistický audit mamografického skríningu v praxi za rok 2022

1. ročník konferencie Štatistický audit mamografického skríningu sa bude podrobne venovať skríningovej mamografii na Slovensku

Viac info >

Mamologické sympozium Olomouc 2023

Mamologické sympozium na téma: Lymfatické uzliny axilly, nadklíčku a krku – diagnostika a intervence

Viac info >

Cancer Care Day at ECR 2023

Podujatie zamerané na zdravotnú starostlivosť vo svete bez strachu z rakoviny.

Viac info >

XLIII. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES

Pozývame Vás na XLIII. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES 18. - 20. júna 2023

Viac info >

The EUSOBI Mammography & beyond Course 2023

Course will take place in Vienna/AT, from February 27-28, two days prior to the ECR 2023

Viac info >

Škola rádiológie 2023

S radosťou Vás pozývame na vzdelávacie kurzy škola rádiológie III, IV, V, VI

Viac info >

Výročná členská schôdza SRS 2022

Ako členov SRS Vás srdečne pozývame na výročnú členskú schôdzu SRS.

Viac info >

DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V PRAXI

Asociace mamodiagnostiků ČR ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz LF MU v Brně

Viac info >

Photon counting CT in clinical practice

Sympozium má téma Photon-counting CT v klinické praxi a to z důvodu, že na našem pracovišti bylo provedeno vůbec první klinické vyšetření nemocného člověka na světě.

Viac info >

EUROPEAN LIQUID EMBOLIC COURSE

Discover, learn and share on when, why, and how to use liquid embolic agents

Viac info >

Rádiologické hodnotenie liečby karcinómu prsníka

Dňa 29. júna 2022 o 14.00 hod. sa bude konať rádiologické hodnotenie liečby karcinómu prsníka

Viac info >

ONKO spektrum 2022 BC fórum

Dňa 13. 5. 2022 v hotely Partizán, Bystrá - Tále sa bude konať ONKO spektrum 2022 BC fórum

Viac info >

Vychází kniha KOMPEDIUM neuroradiologie a ORL zobrazování

Tento týden vychází poslední díl z řady Kompendií diagnostického zobrazování.

Viac info >

Členské poplatky Európska rádiologická spoločnosť (ESR)

V prípade Vášho členstva v SRS a v ESR, SRS hradí na rok 2022 v rámci kolektívneho členstva poplatky za členov SRS, ktorí sú členovia ESR.

Viac info >

Sonomamodiagnostika

Víkendový kurz s prehľadovými prednáškami, klinickými ukážkami a praktickým vykonávaním USG vyšetrení a intervencií pod USG kontrolou Sonomamodiagnostika

Viac info >

2% z daní Slovenská rádiologická spoločnosť

Slovenskú rádiologickú spoločnosť alebo jej jednotlivé Sekcie môžete podporiť zaslaním 2% z Vašich daní

Viac info >

Výsledky volieb sekcie abdominálneho zobrazenia

výsledky volieb sekcie abdominálneho zobrazenia

Viac info >

Nové logo SRS

Vážení členovia SRS, na základe hlasovania členov bolo vybrané logo pre SR

Viac info >

International Day of Radiology (IDoR 2021) 

Tak ako každý rok, Medzinárodný deň rádiológie, International Day of Radiology (IDoR 2021) sa bude opäť oslavovať 8. novembra s cieľom vytvoriť väčšie povedomie o dôležitej úlohe...

Viac info >

Odporúčania Európskej spoločnosti ESUR

Odporúčania Európskej spoločnosti pre urogenitálnu rádiológiu (ESUR) pre kontrastné látky, verzia 10.0., slovenská verzia

Viac info >

XLII. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES

Vzhľadom k zlepšeniu epidemiologickej situácie a uvoľneniu opatrení na Slovensku sa výbor SRS rozhodol pripraviť XLII. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES 24. – 25. júna 2021 v Hoteli Holiday Inn

Viac info >

Prihlásenie a voľby do Sekcie abdominálneho zobrazovania SRS

Vzhľadom k vytvoreniu novej Sekcie abdominálneho zobrazovania pri SRS a zahájeniu jej činnosti si Vás dovoľujeme požiadať v prípade Vášho záujmu o danú problematiku o prihlásenie sa do tejto sekcie do 15.5.2021, keďže v druhej polovici mája budú realizované voľby do výboru tejto sekcie. Informácie o prihlásení sa do jednotlivých sekcií SRS nájdete na web stránke SRS v časti Členstvo a registrácia alebo na stránke daných sekcií. 

Viac info >

2% z daní pre SRS

Dávame do pozornosti možnosť podporiť SRS alebo jej jednotlivé sekcie 2% z daní.

Viac info >

Sekcia NR - 2% z dane

Môžete nás podporiť zaslaním 2% z Vašich daní. Získané prostriedky budú využité na organizáciu vzdelávacích podujatí sekcie v rámci Slovenskej rádiologickej spoločnosti.

Viac info >

NEURORÁDIOLOGICKÝ DEŇ – WEBINÁR

Cievne malformácie CNS pomaloprietokové (kavernóm, DVA, kapilárna teleangiektázia) - diagnostika a liečba.

Viac info >

XLII. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES.

výbor SRS SLS rozhodol v pravidelnom dvojročnom intervale opäť pripraviť XLII. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES.  Pevne veríme, že sa uskutoční  prezenčnou formou 24. – 25. júna 2021 v Hoteli Holiday Inn, Trnava.

Viac info >

EXKLUZÍVNA POZVÁNKA

EXKLUZÍVNA POZVÁNKA pre členov Slovenskej rádiologickej spoločnosti

Viac info >

Vakcinácia v Neurológii

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 z pohľadu epidemiológa, imunológa a neurológa

Viac info >

MR workshop 2021

8. – 9. 10. 2021,Chopok

Viac info >

Výsledky volieb do Sekcií SRS

Výsledky volieb do Sekcií SRS

Viac info >

Smútočné oznámenie

Výbor a Dozorná rada Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS so smútkom a bolesťou prijali správu o strate dlhoročného kolegu, dlhodobého člena Výboru SRS a Dozornej rady SR ...

Viac info >

ZOZNAM AKCIÍ SRS NA ROK 2021

PREDBEŽNÝ PROGRAM VZDELÁVACÍCH AKCIÍ GARANTOVANÝCH VÝBOROM SRS NA ROK 2021

Viac info >

Voľby do sekcií SRS

V prílohách nájdete zoznamy členov jednotlivých sekcií. Veríme, že aj napriek Vašej zaneprázdnenosti a súčasnej situácii sa volieb zúčastníte a využijete svoje právo voliť. 

Viac info >

Skleróza multiplex – medziodborový webinár 2020

Sekcia magnetickej rezonancie pri skleróze multiplex (SRS) a Sekcia sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti Vás pozýva na odborný webinár

Viac info >

Výročná členská schôdza SRS

Dňa 26.11.2020 o 16:00 sa bude konať online výročná členská schôdza SRS. Email s registračným údajmi bol odoslaný na emailovú adresu členom SRS. V prípade, že ste email nedostali, obráťte sa prosím emailom na info@slovakradiology.sk.

Viac info >

Prihlásenie a voľby do sekcií SRS

Vzhľadom k vytvoreniu nových sekcií pri SRS a zahájeniu ich činnosti si Vás dovoľujeme požiadať v prípade Vášho záujmu o dané problematiky o prihlásenie sa do jednotlivých nových sekcií SRS v priebehu mesiaca november 2020...

Viac info >

EXKLUZÍVNA POZVÁNKA pre členov Slovenskej rádiologickej spoločnosti

na virtuálne výročné fórum Siemens Healthineers Shape 21, na ktorom budú predstavené najmodernejšie technologické inovácie a novinky z oblasti medicínskej techniky na pomoc poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na celom svete.

Viac info >

Diagnostika intersticiáInych pľúcnych ochorení

Srdečne Vás pozývame na LIVE STREAM z odborného podujatia - 11. november 2020 od 17:30 - 18:30 hod.

Viac info >

ASKLEPIOS COURSE

This course is aimed at senior residents, board-certified radiologists and fellows interested in women’s imaging including breast and pelvic pathologies. Special focus is given to the latest imaging techniques in the detection and characterization of breast and gynaecologic tumours. Renowned European experts ensure a high quality-teaching programme combining theory and case presentations with an interactive character.

Viac info >

ECR 2021

V mene prezidenta Európskej rádiologickej spoločnosti prof. Michaela Fuchsjägera posielame výzvu pre rádiológov na Slovensku k využitiu príležitosti a odoslaniu abstraktov na nadchádzajúci kongres ECR 2021 (link na odoslanie abstraktov https://www.myesr.org/abstractsubmission) a účasti na ECR 2021. V prílohe nájdete poster k ECR 2021.

Viac info >

Korešpondenčné schválenie nových stanov SRS

v prílohe Vám zasielame  novelizované Stanovy Slovenskej rádiologickej spoločnosti (ďalej len „SRS“) na odsúhlasenie. Novelizované Stanovy SRS boli odsúhlasené výborom SRS dňa 15.10.2020, kde pripomienky členov výboru a členov SRS boli zapracované

Viac info >

Online CT/MR kurz

V dňoch 8.-10.10.2020 sa online uskutoční 1. regionálny CT/MR kurz v Opatiji s podporou Chorvátskej rádiologickej spoločnosti s prednáškami v reálnom čase.

Viac info >

Škola rádiológie 1 a 2 online  - UPOZORNENIE

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v Bratislave nie je možné realizovať Školu rádiológie I a II prezenčnou formou a preto budú oba kurzy pre registrovaných účastníkov realizované online formou.

Viac info >

Škola rádiológie

Pripravili sme pre Vás nové vzdelávacie podujatie Školu rádiológie. Kurzy budú určené najmä pre lekárov zaradených do atestačnej prípravy v odbore rádiológie ako aj iných lekárov so záujmom o vzdelávanie v odbore rádiológie. 

Viac info >

Návrh nových stanov SRS

Posielame Vám na pripomienkovanie pripravený návrh nových stanov SRS. V prípade vašich pripomienok ich prosím adresujte emailom na info@slovakradiology.sk najneskôr do konca augusta.

Viac info >

RÁDIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Update k 1.4.2020 - Odporúčanie Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS pre použitie zobrazovacích rádiologických modalít v súvislosti s ochorením COVID-19.

Viac info >

Presun vzdelávacích podujatí

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku a nariadenie vlády SR boli nasledovné vzdelávacie podujatia presunuté na nové termíny:

Viac info >

Rádiologická diagnostika v súvislosti s ochorením COVID-19

Rádiologická diagnostika v súvislosti s ochorením COVID-19 - odporúčania SRS

Viac info >

VÝSLEDKY VOLIEB DO SEKCIE NEURORÁDIOLÓGIE MR V SM

Vážení členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti,                                                                                                 Dovoľujeme si Vám v prílohe oznámiť výsledky volieb do výboru a Sekcie neurorádiológie MR v SM.

Viac info >

ACE2 – a rational frontline therapy for COVID 19

Lecture by world-leading geneticist Josef Penninger, March 12, 2020 | 17:00 CET

Viac info >

ECR 2020 is postponed

ECR 2020 is postponed to July 15–19, 2020 – please mark your calendars!

Viac info >

Výsledky volieb do SRS

Vážení členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti,  Dovoľujeme si Vám v prílohe oznámiť výsledky korešpondenčných volieb do výboru a do dozornej rady Slovenskej rádiologickej spoločnosti na obdobie december 2019 - december 2023.

Viac info >

ECR 2020

Európsky rádiologicý kongres (ECR) 2020 sa blíži a my Vám s radosťou oznamujeme našu ‘ESR Meets Slovakia’ sekciu. Naším cieľom je budovať blízke vzťahy s hosťujúcimi krajinami na ECR a upriamiť pozornosť na rádiologickú kvalitu každej krajiny. Pri tejto významnej príležitosti by sme radi oslovili všetkých našich slovenských členov a kolegov a vyzvali Vás na predkladanie abstraktov, registráciu a účasť na ECR 2020. ECR 2020 sa bude konať 11.-15. marca vo Viedni, v Rakúsku.

Viac info >

Interdisciplinárny manažment pacienta so sclerosis multiplex

Dňa 17. mája 2019 sa v rámci XLI. Slovenského rádiologického kongresu a celoslovenského odborného seminára rádiologických technikov konalo v Bardejovských kúpeľoch v priestoroch hotela Alexander satelitné sympózium spoločnosti Merck venované interdisciplinárnemu manažmentu pacienta so sclerosis multiplex (SM).

Viac info >

Nové odporúčanie ERS - klinický audit v rádiológii

Od ECR 2019 v platnosti druhá publikácia týkajúca sa klinických auditov v rádiológii Esperanto 2019 - ESR Guide to Clinical Audit in Radiology and the ESR Clinical Audit Tool

Viac info >

Príhovor prezidentky SRS

Vážené členky, vážení členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS, milé kolegyne a kolegovia, je naším prvoradým cieľom, aby sme rozvíjali a zlepšili vzájomnú komunikáciu medzi našimi členmi a tým podporili informovanosť vo všetkých oblastiach činnosti odbornej spoločnosti...

Viac info >

Nová vyhláška MZSR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania

Od 15. marca 2019 je v platnosti nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Viac info >

Nové štandardné a terapeutické postupy v rádiológii

Od 1. januára 2019 sú v platnosti nové štandardné a terapeutické postupy v rádiológii v nasledovných oblastiach - Skiagrafia a skiaskopia, Počítačová tomografia, Diagnostická mamografia, Skríningová mamografia

Viac info >

Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením platný od 1.4.2018

Prehľad platnej novej legislatívy v oblasti ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením platný od 1.4.2018

Viac info >
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky