Menu

ONKO spektrum 2022 BC fórum

 

Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárska spoločnosť Slovenská onkologická spoločnosť a Novartis Slovakia s.r.o.
vás pozývajú na

ONKO spektrum 2022 BC fórum

Dňa 13. 5. 2022 v hotely Partizán, Bystrá - Tále

Registrácia: www.onkospektrum.sk 
Odborný garant podujatia: MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.

 

ODBORNÝ PROGRAM
07:30   Registrácia
08:30 – 08:40 OTVORENIE
08:40 – 10:30 DIAGNOSTIKA a MONITORING EFEKTU LIEČBY
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:15 LOKÁLNE POKROČILÝ KARCINÓM PRSNÍKA
12:15 – 13:15 Obed
13:15 – 15:15 POKROČILÝ/METASTATICKÝ KARCINÓM PRSNÍKA – I. paralelná sekcia 
13:15 – 15:15 RÁDIOLOGICKÉ HODNOTENIE LIEČBY KARCINÓMU PRSNÍKA paralelná sekcia 
15:15 – 15:30 Prestávka
15:30 – 17:30 POKROČILÝ/ METASTATICKÝ KARCINÓM PRSNÍKA – II.
17:30 – 18:00 SÚHRN a ZHODNOTENIE
18:00 – 18:30 Večera
18:30   Koniec podujatia

Podrobný program nájdete tu:  Program_ONKO_spektrum2022_BC_fórum

 

Odborné podujatie bude zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podlľa pravidiel SLK. Partnerom podujatia je spoločnosť Novartis Slovakia s.r.o. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia bude občerstvenie. Nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní (vrátane stravy) je oslobodené od dane z príjmu; hodnota ubytovania a dopravy však pod-lieha dani. Nepeňažné plnenie podlieha oznamovacej povinnosti podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Hodnota pridelených kreditov: 7 

 

 

< Späť
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky