Menu

Členstvo v SRS a registrácia

Členstvo v Slovenskej rádiologickej spoločnosti a registrácia na stránke www.slovakradiology.sk

1. ČLENSTVO V SRS

Slovenská rádiologická spoločnosť (SRS) je súčasťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). V prípade záujmu o členstvo v Slovenskej rádiologickej spoločnosti si prosím stiahnite, vyplňte prihlášku Členská prihláška s vyplnením názvu odbornej spoločnosti (Rádiologická) a kódu 45 a odošlite ju na adresu Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS): Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava  a pošlite oskenovanú podpísanú prihlášku na adresu spustova@sls.sk. Odoslanie prihlášky do SRS neznamená automaticky prístup do členskej blokovanej časti www.slovakradiology.sk (informácie o registrácii na webe viď nižšie).

Platba členských príspevkov do SRS prebieha cestou zasielania zloženiek na adresu trvalého bydliska, ktorá je uvedená v prihláške.  Pri zmene osobných údajov (napríklad bydlisko, meno), je potrebné vyplniť tlačivo (aktualizácia osobných údajov) a nahlásiť danú zmenu priamo na sekretariáte SLS alebo odoslaním emailu. V opačnom prípade nastáva pre člena SRS riziko, že po nedoručení zloženky bude zaradený medzi neplatičov, bude podaný návrh na jeho vylúčenie zo SRS. Takisto v prípade volieb je volebný preukaz zasielaný na ním uvedenú adresu.

2. REGISTRÁCIA DO SEKCIE SRS

V prípade záujmu o vstup a členstvo v niektorej zo sekcií SRS, si prosím stiahnite, vyplňte prihlášku (Prihláška do sekcie SRS) s vyplnením názvu sekcie a odošlite ju na adresu Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS): Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava alebo pošlite oskenovanú podpísanú prihlášku na adresu spustova@sls.sk. Pre vyplnenie budete potrebovať aj Zoznam odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorý nájdete na konci dokumentu  Členská prihláška.

3. REGISTRÁCIA NA STRÁNKE www.slovakradiology.sk

Každý člen SRS má nárok na prístup do všetkých častí www.slovakradiology.sk, podmienkou je aktívna registrácia na webe. Registrácia na www.slovakradiology.sk sa realizuje vyplnením formulára v časti registrácia vpravo hore na stránke (Registrácia na stránke). V prípade, že sa užívateľ registruje na www.slovakradiology.sk ešte pred potvrdením svojho členstva v SRS, prosíme po prijatí tohto potvrdenia upozorniť webmastera na info@slovakradiology.sk, aby mu bol povolený prístup do všetkých častí webstránky.  Pokiaľ nechcete dostávať Newsletter s  informačnými emailami o aktualizáciách na www.slovakradiology.sk, zakliknite pri registrácii, zrušiť odber noviniek.

Po vyplnení formuláru a jeho odoslaní vyčkajte, správca www.slovakradiology.sk skontroluje členstvo v SRS a v pozitívnom prípade dostanete prístupové práva do všetkých častí webstránky. Prosíme o trpezlivosť, táto kontrola môže trvať aj niekoľko dní.

Upozornenie:

Registrácia na www.slovakradiology.sk sa nerovná prihláseniu do SRS. Tým, ktorí nie sú členmi SRS, nebude umožnený prístup k blokovaným častiam na www.slovakradiology.sk 


Zoznam tlačív

 

 

(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky