Menu

Postgraduálne vzdelávanie

Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore rádiológia

 

Certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v rádiológii 

 

Certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia

 

(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky