Menu

Sekcia abdominálneho zobrazovania (SAZ) kód: 04544

Odborné zameranie sekcie:

Sekcia abdominálneho zobrazovania (SAZ) bude spoločným komunikačným a edukačným prostriedkom pre rádiológov so záujmom pre abdominálnu rádiológiu, bude pôsobiť edukačne pre lekárov  v  predatestačnej príprave so zameraním na abdominálne zobrazovanie a bude nápomocná všetkým rádiológom, keďže zobrazenie abdomenu patrí ku každodennej rutinnej práci všeobecného rádiológa.

Cieľom Sekcie abdominálneho zobrazovania je:

  • podpora vzdelávania rádiológov ako aj lekárov v atestačnej príprave so záujmom o abdominálne zobrazovanie.
  • zdieľanie najnovších vedeckých poznatkov a odborných skúseností v abdominálnom zobrazovaní.
  • podpora rádiológov so záujmom o abdominálne zobrazovanie  vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti
  • rozvoj spolupráce v oblasti abdominálneho zobrazovania  medzi rádiologickými pracoviskami na Slovensku
  • rozvoj multidisciplinárnej spolupráce

Spolupráca s partnerskými organizáciami:

Sekcia abdominálneho zobrazovania  spolupracovať s inými odbornými spoločnosťami a sekciami  v rámci interdisciplinárnej spolupráce pri liečbe pacientov. V medzinárodnom meradle spolupráca s Českou  rádiologickou spoločnosťou  a ESGAR (European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology).

(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky