Menu

Členstvo a registrácia v sekcii SAZ

Pre členstvo v sekcii abdominálneho zobrazovania je potrebné poslať prihlášku do SRS (SLS), ak nie ste členom/členkou SLS a SRS. Pre existujúcich členov SRS stačí vyplniť tlačivo pre rozšírenie členstva v sekcii abdominálneho zobrazovania 04544 
(Pre vyplnenie budete potrebovať aj Zoznam odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorý nájdete na konci dokumentu  Členská prihláška.)

(c)2019 - 2022 Slovenská rádiológická spoločnosť | Podmienky používania stránky