Menu

Vitajte v sekcii hrudnej rádiológie,
V dennej praxi sa stretávame s popisovaním hrudníka na všetkých modalitách - RTG, USG, CT a čoraz častejšie aj MR. Veľa pľúcnych patológií generuje komplexné vzory v pľúcnom parenchýme, ktoré často predstavujú výzvu, predovšetkým pri interpretácii CT/HRCT pľúc. Samostatnými kapitolami sú chronické intersticiálne pneumopatie a problematika včasného záchytu pľúcneho karcinómu. Spoločnými silami môžeme zlepšiť vnímanie problematiky hrudnej rádiológie v našej odbornej komunite a stať sa spoľahlivými partnermi pre príbuzné klinické odbory - pneumológov, onkológov, hrudníkových chirurgov, reumatológov a pediatrov. Pozývam Vás preto zapojiť sa do sekcie hrudnej rádiológie.

Odborné zameranie sekcie:

  1. Podpora systematického vzdelávania v subšpecializačnom odbore hrudná rádiológia (ekvivalent Level II+III Európskeho rádiologického kurikula)
  2. Vytvorenie a riadenie skríningového programu pľúcneho karcinómu
  3. Vzdelávanie v oblasti hrudných patológií, špeciálne zameranie na intersticiálne pneumopatie
  4. Problematika hrudnej rádiológie v pediatrickej populácii
  5. Vybrané intervenčné metódy v hrudnej rádiológii
  6. Výchova k interdisciplinárnej spolupráci v rámci MDT
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky