Menu

Výbor sekcie SHR

Predseda:           
MUDr. Dominik Juskanič, EDiNR
JESSENIUS – diagnostické centrum Nitra, s pracoviskom v Špecializovanej pľúcnej nemocnici Zobor – Nitra
e-mail: juskanic@gmail.com

Vedecký sekretár:    
MUDr. Zuzana Vasilová
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, Dolný Smokovec
e-mail: 
zumisko@seznam.cz

Členovia výboru:
MUDr. Martin Števík, PhD.
Rádiologická klinika Univerzitná Nemocnica Martin
e-mail: martin.stevik@uniba.sk

MUDr. Terézia Vrábeľová 
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy.
e-mail: dr.vrabel@gmail.com

MUDr. Lukáš Pátrovič 
JESSENIUS - diagnostické centrum, Nitra
e-mail: patrovic.lukas@jessenius.sk

Kontrolór sekcie:     
MUDr. Marek Uhnák
JESSENIUS - diagnostické centrum, Nitra
e-mail: uhnakmarek@gmail.com

MUDr. Marek Uhnák
JESSENIUS - diagnostické centrum, Nitra
e-mail: uhnakmarek@gmail.com

(c)2019 - 2022 Slovenská rádiológická spoločnosť | Podmienky používania stránky