Menu

Pracovná skupina SKVR združuje rádiológov z pracovísk so skúsenosťami s kardiovaskulárnou CT/MR diagnostikou na Slovensku, vrátane vyšetrení pacientov detského i dospelého veku s vrodenými chybami srdca. Po založení pracovnej skupiny kardio-rádiologického zobrazovania (KRZ) vrámci Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) v roku 2018 a úspešnom zorganizovaní viacerých odborných blokov a prednášok na akciách SKS za posledné dva roky pozorujeme skvalitnenie interdisciplinárnej komunikácie a spolupráce medzi rádiológmi a kardiológmi v SR. Rozhodli sme sa využiť naše skúsenosti a ponúknuť formát pracovnej skupiny s cieľom  založiť novú odbornú sekciu pri SRS.

Odborné zameranie sekcie:

  • tvorba miestnych doporučení pre indikácie k vyšetreniam, technického a personálneho vybavenia CT/MR pracovísk kardiovaskulárnej diagnostiky
  • štandardizácia vyšetrovacích protokolov a  výstupov z vyšetrení (popis, grafická dokumentácia)
  • stimulácia etablovania špecializovaných kardiovaskulárnych diagnostických centier a zlepšenie dostupnosti vyšetrení pre pacientov v SR
  • edukácia v danej problematike formou postgraduálnych podujatí
  • zaisťovanie odbornej garancie v danej kardio - rádiologickej problematike
  • stimulácia vedecko výskumnej činnosti s možnosťou využívania a realizácie grantov
  • interakcia s ústrednými štátnymi orgánmi a zdravotnými poisťovňami s cieľom dosiahnuť trvale udržateľné systémové predpoklady pre dostupnosť nových zobrazovacích metód.


Spolupráca s partnerskými organizáciami:

  • medzinárodná spolupráca s dominantnou nadväznosťou na ESCR (European Society of Cardiovascular Radiology) a EACVI (European Associacion of Cardiovascular Imaging).

 

(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky