Menu

Výbor sekcie SKVR

Predseda:         
doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
Rádiologická klinika LFUK, UNB Bratislava, NÚSCH as. Bratislava
e-mail: janamistinova@gmail.com

Vedecký sekretár:    
MUDr. Andrea Glézlová
FUTURUM sro., pracovisko MR, Trenčín
e-mail: aglezlova@gmail.com

Členovia výboru:     
MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.
IZD Trnava
e-mail: neuschl.vlado.vn@gmail.com

MUDr. Zuzana Berecová, PhD.
Rádiologická klinika SZU, Nem. Sv. Michala, Bratislava
e-mail: zuzana.berecova@nsmas.sk

MUDr. Dominik Juskanič, EDiNR
JESSENIUS – diagnostické centrum Nitra, s pracoviskom v Špecializovanej pľúcnej nemocnici Zobor - Nitra
e-mail: juskanic@gmail.com

MUDr. Claudia Gibarti
Oddelenie rádiológie, VÚSCH a.s., Košice
e-mail: cgibarti@gmail.com

Kontrolór sekcie:     
MUDr. Juraj Grebáč
NÚSCH a.s., Bratislava
e-mail: juraj.grebac@nusch.sk

(c)2019 - 2022 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky