Menu

Časopis

Časopis Slovenská Rádiológia je recenzované periodikum, registrované v BMS (Bibliographia Medica Slovaca) a v citačnej databáze (CiBaMed), ktoré publikuje pôvodné vedecké práce z oblasti zobrazovacích metód, články pre postgraduálne celoživotné vzdelávanie (continuing medical education, CME), prehľadové články k aktuálnym témam rádiológie a zobrazovacích metod, výsledky klinických štúdií, kazuistiky, zprávy z kongresov a zasadnutí odborných spoločností (SRS).

Články môžu byť publikované v slovenčine, češtine alebo v angličtine.

Odpublikované články sú vlastníctvom časopisu. Kópie článkov alebo ich častí, tabuľky, grafy, obrázky môžu byť použité len so súhlasom redakcie a s uvedením zdroja.

Link: http://www.slovakradiologyjournal.com/

Aktuálne čisloVydané čísla(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky