Menu

Sekcia mammárnej diagnostiky SRS SLS (ďalej SEBI ) bude pokračovať kompletne v činnosti Sekcie pre mammárnu diagnostiku ( SEMADI ) , ktorá pracuje pod hlavičkou SRS od roku 1996, kde návrh  na vznik sekcie odsúhlasil výbor SRS na svojom zasadnutí v apríli 1996.

Odborné zameranie sekcie:

hllavnou náplňou činnosti SEBIbude aj naďalej:

 • zjednotenie rádiológov,  ktorí sa zaujímajú o MG a špecializujú sa v celej problematike diagnostiky ochorení prsníkov
 • aktívne zapojenie  a kontrola úrovne Skríningu karcinómu prsníka v SR
 • neustále zvyšovanie úrovne mamodiagnostiky, sledovanie stavu MG v SR
 • organizovanie školení, odborných akcií
 • spolupodieľanie sa na tvorbe štandardov a diagnostických postupov
 • organizácia dvoch doškolovacích akcií – Medzinárodnej konferencie Mammo-Trendy a pracovného seminára – konferencie s medzinárodnou účasťou – Chyby a omyly v mamodiagnostike
 • spolupráca s Komisiou pre zabezpečenie kvality v rádiológii pri MZ SR
 • spolupráca s Komisiou pre skríning  karcinómu prsníka pri MZ SR

Spolupráca s partnerskými organizáciami:

 • Spolupráca s EUSOBI
 • Bulharská spoločnosť pre zobrazovanie prsníkov (MUDr. Ivanov, PhD, FN Sofia),
 • Sekcia pre mamárnu diagnostiku pri ČRS
 • SSUM
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky