Menu

Výbor sekcie SEBI

Predsedkyňa:           
Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH, mim. Prof.
Rádiologická klinika s.r.o., K dolnej stanici 18. 91101 Trenčín
Fakulta zdravotníctva TnUAD , Študentská 21. 91101
Tel.: 0917/313313, 032/7400611
Email: 
jana.slobodnikova@tnuni.sk, mamotrendy @gmail.com

Vedecký sekretár:    
MUDr. Marek Kopáčik
Poliklinika Družba Starohájska 2 917 01 Trnava 
Tel.: 033/2933230. 033/2933231. 033/2933232.
Email: 
marek.kopacik@gmail.com

Členovia výboru:     
MUDr. Zuzana Behúnová
JESSENIUS - diagnostické centrum a.s. Nitra, MAMO pracovisko,
Špitálska 6 - areál Fakultnej nemocnice  NITRA,  949 01 Nitra
Email:
behunova.zuzana@gmail.com

MUDr. Katarína Mlyneková
Preventívne centrum, OÚSA, Heydukova 10, 81201 Bratislava
Email:
kmlynekova@seznam.cz

MUDr. Jana Šulajová
RDG klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta - Nám. L. Svobodu
1, Banská Bystrica , 97517 Banská Bystrica
Email:
j.sulajova@centrum.sk

MUDr. Jana Jurášová
ÚVN FN Ružomberok , gen. Miloša Vesela 21, 03401
Email:
jurijan88@gmail.com

MUDr. Mária Lešková, PhD
RTG-MEDLINE s.r.o.+ MAMOGRAFIA, Levočská 6127/18, 080 01 Prešov
Email:
leskovam@rtgmedline.sk

 

(c)2019 - 2022 Slovenská rádiológická spoločnosť | Podmienky používania stránky