Menu

Členstvo a registrácia v sekcii SKVR

Pre členstvo v sekcii kardio-vaskulárnej rádiológie je potrebné poslať prihlášku do SRS (SLS), ak nie ste členom/členkou SLS a SRS. Pre existujúcich členov SRS stačí vyplniť tlačivo pre rozšírenie členstva v sekcii kardio-vaskulárnej rádiológie 04538 
(Pre vyplnenie budete potrebovať aj Zoznam odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorý nájdete na konci dokumentu  Členská prihláška.)

(c)2019 - 2022 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky