Menu

Odborné zameranie sekcie:

  • sprostredkovanie najnovších informácii o SM (sclerosis multiplex) so zameraním na diagnostiku, monitorovanie liečby a farmakovigilanciu prostredníctvom web stránky a vedeckých podujatí v rámci aktivít SRS so zreteľom využitia MR ( magnetickej rezonancie)
  • sprostredkovanie vedeckých materiálov a informácii o uvedenej problematike
  • sprostredkovanie prostriedkov hodnotenia MR, vrátanie najnovších možností AI ( umelej inteligencie,UI) v rádiologii pracoviskám  MR, ktoré sú napojené na centrá pre SM v SR

 

(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky