Menu

Štatistický audit mamografického skríningu v praxi za rok 2022


Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu:

Štatistický audit mamografického skríningu v praxi za rok 2022 

1. ročník celoslovenskej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou

Termín: 19.10.2023 
Miesto konania: MZ SR, Limbová 2, Bratislava, konferenčná miestnosť 157
Organizátor: Národný Onkologický Inštitút, MZ SR
Odborný garant: Slovenská rádiologická spoločnosť, Komisia MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiológii, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne 

Harmonogram:
10.00 - 11.00 hod. Tlačová konferencia
od 11.30 hod. Registrácia na odbornú konferenciu
12.30 - 16.30 hod. Odborná konferencia Štatistický audit mamografického skríningu


Prvý ročník konferencie Štatistický audit mamografického skríningu, organizovaná NOI a odborne garantovaná  Slovenskou rádiologickou spoločnosťou sa bude podrobne venovať skríningovej mamografii na Slovensku, charakteristike a kvalitatívnemu porovnaniu preverených skríningových mamografických pracovísk na základe výsledkov a hodnotenia štatisticky spracovaných údajov a dát za rok 2022.  Budú predstavené aj aktuálne dáta a stav mamografického skríningu v Českej republike, optimálna organizácia práce skríningového pracoviska a význam prsníkovej komisie. 

Registrácia: www.noisk.sk/o-nas/organizujeme/noiforum2023
(Je potrebné vopred sa registrovať, najneskôr do 5. 10. 2023. Účasť na odbornej konferencii je bez registračného poplatku.)

Podrobný program: NOI Fórum konfeencia 19.10.2023 - program
Bližšie informácie sú uvedené na stránkach  www.noisk.sk a www.slovakradiology.sk

Kreditové hodnotenie: Odborná konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania Slovenskej lekárskej komory ako kreditované podujatie.
Pasívna účasť: Lekár 4 kredity
Aktívna účasť: Autor prednášky 10 kreditov, Spoluautor prednášky 5 kreditov

Potvrdenie o účasti: Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

 

< Späť
(c)2019 - 2023 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky