Menu

Štatistický audit mamografického skríningu v praxi za rok 2022


Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu:

Štatistický audit mamografického skríningu v praxi za rok 2022 

Termín: 19.10.2023 
Miesto konania: CVTI SR (Centrum vedecko-technických informácií SR), Lamačská cesta 8A, 840 05, Bratislava 
Garant: Slovenská rádiologická spoločnosť, Komisia MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiológii, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne, Národný onkologický inštitút 

Prvý ročník konferencie Štatistický audit mamografického skríningu, organizovaná NOI a odborne garantovaná  Slovenskou rádiologickou spoločnosťou sa bude podrobne venovať skríningovej mamografii na Slovensku, charakteristike a kvalitatívnemu porovnaniu preverených skríningových mamografických pracovísk na základe výsledkov a hodnotenia štatisticky spracovaných údajov a dát za rok 2022.  Budú predstavené aj aktuálne dáta a stav mamografického skríningu v Českej republike, optimálna organizácia práce skríningového pracoviska a význam prsníkovej komisie. 

Podrobný program a bližšie informácie budú uvedené na stránke www.slovakradiology.sk a tiež na stránke www.noisk.sk 

prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD., prezidentka SRS SLS, 
MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka NOI 
MVDr. Jana Trautenberger Ricová, koordinátorka skríningov NOI 
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH, vedúca pracovnej skupiny pre zabezpečenie kvality v rádiológii, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne komisie MZ SR  

 

< Späť
(c)2019 - 2023 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky