Menu

International Day of Radiology (IDoR 2021) 

Vážení členovia SRS,

Tak ako každý rok, Medzinárodný deň rádiológie, International Day of Radiology (IDoR 2021) sa bude opäť oslavovať 8. novembra s cieľom vytvoriť väčšie povedomie o dôležitej úlohe, ktorou rádiológia prispieva k bezpečnej starostlivosti o pacientov a zlepšenie pochopenia verejnosti o tom, akú životne dôležitú úlohu zohrávajú rádiológovia a rádiologickí technici pri zdravotnej starostlivosti.

V roku 2021, Medzinárodný deň rádiológie bude venovaný Intervenčnej rádiológii jej neodmysliteľnej úlohe v liečbe pacientov. Ako svet pokračuje v boji s výzvami v súvislosti s COVID-19, je extrémne dôležité uznať kľúčovú úlohu, ktoré lekárske zobrazovanie má v medicíne, nielen v priebehu pandémie, ale taktiež na každodennej báze vo všetkých oblastiach zdravotnej starostlivosti o pacientov. Intervenčná rádiológia je unikátna a rastúca subšpecializácia, ktorá pomáha a chráni pacientov každý deň.

Pre IDoR 2021,  bolo vybrané motto ‘Intervenčná rádiológia – Aktívna starostlivosť o pacientov’. S týmto spojením, pozývame všetkých na oslavu neodmysliteľnej úlohy, ktorú zohráva intervenčná rádiológia v liečbe pacientov. Na pomoc pri podpore tejto oslavy, žiadame odborníkov v zobrazovaní, aby sa na chvíľu zastavili, pozreli sa  spätne na svoju ťažkú prácu a oslávili prínos rádiológie v aktívnej starostlivosti o pacientov.

Vyzývame jednotlivcov ako aj rádiologické pracoviská na Slovensku na zdieľanie svojich dojmov počas osláv IDoR 2021. Fotky Vás alebo vašich kolegov v práci je možné poslať na IDoR2021@myesr.org (spolu s krátkym popisom) alebo ich zavesiť na sociálne média s hashtagom #IDoR2021.

Odporúčame rádiológom a rádiologickým technikom rozšíriť viditeľnosť rádiologického zobrazovania 8. novembra aktivitou na sociálnych médiách a použitím hashtagu #IDoR2021.

 

< Späť
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky