Menu

NEURORÁDIOLOGICKÝ DEŇ – WEBINÁR

Slovenská rádiologická spoločnosť – sekcia neurorádiológie

Vás pozývajú

na online webinár „ Neurorádiologický deň „

Termín: štvrtok 8. apríl 2021,  o 16:00 hod spustenie Live streamu.  

Téma:  Cievne malformácie CNS pomaloprietokové (kavernóm, DVA, kapilárna teleangiektázia) - diagnostika a liečba.

Odborný garant: MUDr. Michaela Jezberová

 

Informácie on-line a registrácia

REGISTRÁCIA MOŽNÁ ON-LINE NA www.neuroradiologia.sk, , www.progress.eu.sk

KONIEC REGISTRÁCIE 8. 4. 2021

 

Kontaktná osoba:

Gabriela Šujanová
Progress Ca , s.r.o., Krivá 18, Košice
gabriela.sujanova@progress.eu.sk
+421 918 622 533

 

Počet kreditov:

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Podmienkou pridelenia kreditov je registrácia a sledovanie prenosu v plnom rozsahu. Akreditácia je platná len pre lekárov.

Záznam z Live streamu bude na stránke umiestnený 2 mesiace.

< Späť
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky