Menu

Prihlásenie a voľby do Sekcie abdominálneho zobrazovania SRS

Vážení členovia SRS,

Vzhľadom k vytvoreniu novej Sekcie abdominálneho zobrazovania pri SRS a zahájeniu jej činnosti si Vás dovoľujeme požiadať v prípade Vášho záujmu o danú problematiku o prihlásenie sa do tejto sekcie do 15.5.2021, keďže v druhej polovici mája budú realizované voľby do výboru tejto sekcie. Informácie o prihlásení sa do jednotlivých sekcií SRS nájdete na web stránke SRS v časti Členstvo a registrácia alebo na stránke daných sekcií. 

Ďakujeme za spoluprácu,

Tím SRS

< Späť
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky