Menu

Korešpondenčné schválenie nových stanov SRS

Vážení členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti,

v prílohe Vám zasielame  novelizované Stanovy Slovenskej rádiologickej spoločnosti (ďalej len „SRS“) na odsúhlasenie.
Novelizované Stanovy SRS boli odsúhlasené výborom SRS dňa 15.10.2020, kde pripomienky členov výboru a členov SRS boli zapracované.

Vzhľadom na to, že pre pandémiu COVID 19 a prijatých opatreniach nie je možné uskutočniť prezenčne členskú schôdzu SRS, výbor SRS sa rozhodol, že členovia SRS budú hlasovať  korešpondenčným spôsobom.

Žiadame Vás, aby ste vyplnenú návratku zaslali  elektronicky  v termíne do 2.11.2020 na  e-mailové  adresy: info@slovakradiology.sk

Na stiahnutie:

Nové stanovy 2020 (PDF)

Návratka (Word)

Vyplnenú návratku môžete zaslať aj poštou na adresu:

Slovenská rádiologická spoločnosť
Cukrová 3
811 08 Bratislava

S pozdravom

doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Prezidentka SRS

 

< Späť
(c)2019 - 2023 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky