Menu

Nová vyhláška MZSR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania

Od 15. marca 2019 je v platnosti nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

 V Y H L Á Š K A Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

Stiahnuť pdf

< Späť
(c)2019 - 2023 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky