Menu

XLII. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES

XLII. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES

Vážené členky a členovia SRS, milé kolegyne a kolegovia,

Vzhľadom k zlepšeniu epidemiologickej situácie a uvoľneniu opatrení na Slovensku sa výbor SRS rozhodol pripraviť XLII. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES 24. – 25. júna 2021 v Hoteli Holiday Inn, Trnava prezenčnou formou s možnosťou hybridnej účasti s rešpektovaním protiepidemických opatrení.  
Vyzývame Vás aj na možnosť prihlásiť sa aktívne s prezentáciou na kongres. Prosíme, abstrakty posielajte e-mailom na adresu: info@slovakradiology.sk najneskôr do 23.5.2021. O výsledkoch evaluácie abstraktov a o zaradení Vašej prezentácie do programu budete informovaný emailom do 1.6.2021.
Hlavné témy kongresu ako aj všetky informácie nájdete na web stránke:

www.slovakradiology.sk a www.slovenskyradiologickykongres.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami,
so srdečným pozdravom

Viera Lehotská                          Kamil Zeleňák                            Andrej Klepanec

prezidentka SRS                      viceprezident SRS                   vedecký sekretár SRS

< Späť
(c)2019 - 2023 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky