Menu

Voľby do sekcií SRS

Vážení členovia sekcií SRS. Boli vyhlásené korešpondenčné voľby do výboru a za kontrolóra Sekcií SRS na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie (od 1.01.2021 - do 31.12.2024). Pokyny k voľbám a hlasovacie lístky boli korešpondenčne poslané na Vaše korešpondenčné adresy. V prílohách nájdete zoznamy členov jednotlivých sekcií. Veríme, že aj napriek Vašej zaneprázdnenosti a súčasnej situácii sa volieb zúčastníte a využijete svoje právo voliť. 

Tím SRS

Zoznam - Sekcia hrudnej rádiológie (04537).XLS

Zoznam - Sekcia intervenčnej rádiológie (04543).XLS

Zoznam - Sekcia kardio-rádiologického zobrazovania (04538).XLS

Zoznam - Sekcia mammárnej diagnostiky (04541).XLS

Zoznam - Sekcia mladých rádiológov (04540).XLS

Zoznam - Sekcia muskuloskeletálnej rádiológie (04539).XLS

Zoznam - Sekcia neurorádiológie (04542).XLS

< Späť
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky