Menu

Rádiologické hodnotenie liečby karcinómu prsníka

 

Pozvánka na odborné podujatie

RÁDIOLOGICKÉ HODNOTENIE LIEČBY
KARCINÓMU PRSNÍKA

ktoré sa uskutoční
v stredu 29. júna 2022 o 14.00 hod.

seminárna miestnosť Onkologickej kliniky 4. poschodie
Národný onkologický ústav, Bratislava

Registrácia: www.tajpan.online 
Odborný garant podujatia: MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.

 

ODBORNÝ PROGRAM

Predsedajúci:  Prof. MUDr. Viera LEHOTSKÁ, PhD.
14:00 - 14:20 MUDr. Nadežda BYSTRICKÁ

Kritériá na hodnotenie odpovede na liečbu solídnych nádorov – RECIST
(Response Evaluation Criteria in Solid tumours) verzia 1.1.
14:20 - 14:40 MUDr. Nadežda BYSTRICKÁ
Kritériá na hodnotenie imunitnej odpovede na liečbu solídnych nádorov
– iRECIST (immune Response Evaluation Criteria in Solid tumours): RECIST 1.1 vs. iRECIST.
14:40 - 15:00 MUDr. Martina VRANOVSKÁ
Zobrazovacie vyšetrenia a kritériá odpovede na liečbu kostných metastáz karcinómu prsníka.
15:00 - 15:30 MUDr. Lucia VANOVČANOVÁ, PhD.
Rádiologické hodnotenie odpovedí na liečbu karcinómu prsníka - Workshop – kazuistiky - I.
15:30 - 16:00 MUDr. Terézia LAUKOVÁ
Rádiologické hodnotenie odpovedí na liečbu karcinómu prsníka - Workshop – kazuistiky - II.

Podrobný program nájdete tu:  Program_Novartis_onko
Prezentácia na stiahnutie:  Program_Novartis_onko

 

Odborné podujatie bude zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podlľa pravidiel SLK. Partnerom podujatia je spoločnosť Novartis Slovakia s.r.o. Nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní (vrátane stravy) je oslobodené od dane z príjmu; hodnota ubytovania a dopravy však podlieha dani. Nepeňažné plnenie podlieha oznamovacej povinnosti podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Hodnota pridelených kreditov: 2 

< Späť
(c)2019 - 2023 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky