Menu

Prihlásenie a voľby do sekcií SRS

Vážení členovia SRS,

Vzhľadom k vytvoreniu nových sekcií pri SRS a zahájeniu ich činnosti si Vás dovoľujeme požiadať v prípade Vášho záujmu o dané problematiky o prihlásenie sa do jednotlivých nových sekcií SRS v priebehu mesiaca november 2020, nakoľko v priebehu decembra budú realizované voľby do výborov jednotlivých sekcií podľa stanov Slovenskej lekárskej spoločnosti. Informácie o prihlásení sa do jednotlivých sekcií SRS nájdete na web stránke SRS v časti Členstvo a registrácia alebo na stránke daných sekcií.  

Zoznam nových sekcií SRS

Ďakujeme za spoluprácu,

Tím SRS

< Späť
(c)2019 - 2023 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky