Menu

Sekcia kardio-rádiologického zobrazovania

Milé kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu a pomoc pri vytvorení sekcie kardio-rádiologického zobrazovania v rámci Slovenskej rádiologickej spoločnosti.

Prípravný výbor pracovnej skupiny je tvorený rádiológmi z pracovísk s najväčšími skúsenosťami s kardiovaskulárnou CT/MR diagnostikou na Slovensku, vrátane vyšetrení pacientov detského i dospelého veku s vrodenými chybami srdca.

Po založení pracovnej skupiny kardio-rádiologického zobrazovania (KRZ) v rámci Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) v roku 2018 a úspešnom zorganizovaní viacerých odborných blokov a prednášok na akciách SKS za posledné dva roky pozorujeme skvalitnenie interdisciplinárnej komunikácie a spolupráce medzi rádiológmi a kardiológmi v SR. Rozhodli sme sa využiť naše skúsenosti a ponúknuť formát pracovnej skupiny s cieľom  založiť novú odbornú sekciu pri SRS.

Odborné zameranie sekcie:

a personálneho vybavenia CT/MR pracovísk kardiovaskulárnej diagnostiky


Spolupráca s partnerskými organizáciami:

Tlačivo-Rozšírenie-členstva-SLS - záujemci sa môžu prihlásiť cez stránku SLS, vyplnené a podpísané tlačivo zaslať na adresu: Cukrová 2373/3, 811 08 Bratislava, alebo oskenované tlačivo poslať emailom na adresu: horvathova@sls.sk 
(Pre vyplnenie budete potrebovať aj Zoznam odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorý nájdete na konci dokumentu  Členská prihláška.)


Za prípravný výbor:
doc.MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.

 

(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť