Menu

Sekcia mammárnej diagnostiky

Section of the Breast Imaging - SEBI

Milé kolegyne a kolegovia,

Vzhľadom na novú legislatívu  a nové  usmernenia o vzniku a práci odborných Sekcií v rámci jednotlivých odborných lekárskych spoločností sme  museli požiadať o oficiálne uznanie Sekcie mammárnej diagnostiky.

Sekcia mammárnej diagnostiky je oficiálne uznaná   ako regulárna časť Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS  ( 24.3.2020 a bol jej pridelený číselný kód 04541. )


Odborné zameranie sekcie:

     Sekcia mammárnej diagnostiky SRS SLS ( ďalej SEBI ) bude pokračovať kompletne v činnosti Sekcie pre mammárnu diagnostiku ( SEMADI ) , ktorá pracuje pod hlavičkou SRS od roku 1996, kde návrh  na vznik sekcie odsúhlasil výbor SRS na svojom zasadnutí v apríli 1996.,  Hlavnou náplňou činnosti SEBI  bude aj naďalej :

 • zjednotenie rádiológov,  ktorí sa zaujímajú o MG a špecializujú sa v celej problematike diagnostiky ochorení prsníkov
 • aktívne zapojenie  a kontrola úrovne Skríningu karcinómu prsníka v SR
 • neustále zvyšovanie úrovne mamodiagnostiky, sledovanie stavu MG v S organizovanie školení , odborných akcií
 • Spolupodielanie sa na Tvorbe štandardov a diagnostických postupov
 • organizácia dvoch doškolovacích akcií – Medzinárodnej konferencie Mammo-Trendy a pracovného seminára – konferencie s medzinárodnou účasťou – Chyby a omyly v mamodiagnostike
 • spolupráca s Komisiou pre zabezpečenie kvality v rádiológii pri MZ SR
 • Spolupráca s Komisiou pre skríning  karcinómu prsníka pri MZ SR

 

Pokračovanie v   spolupráci s EUSOBI – European Society of Breast Imaging, s ktorou SEMADI ( t.č. SEBI ) podpísala   po odsúhlasení na výbore  SRS  Memorandum o spolupráci v Londýne dňa 3.10. 2015

 

.Plánované aktivity:

 1. XVI. Mammo-Trendy , dvojdňová medzinárodná konferencia, termín :10-11.6.2021 v Piešťanoch, hotel Magnólia
 2. XIII. Chyby a omyly v mamodiagnostike, piatok 4.12.2020 Trenčín
 3. Workshop Sonomamodiagnostika – 23.-24.10.2020, Trenčianske Teplice
 4. Všetky odborné aktivity, ktoré sa týkajú Skríningu karcinómu prsníka na Slovensku

Spolupráca s partnerskými organizáciami:

 1. Spolupráca s EUSOBI
 2. Bulharská spoločnosť pre zobrazovanie prsníkov (MUDr. Ivanov, PhD, FN Sofia),
 3. Sekcia pre mamárnu diagnostiku pri ČRS 
 4. SSUM

 

Prosíme Vás všetkých, ktorí ste s nami pracovali  od vzniku SEMADI, aby ste sa oficiálne prihlásili . Členstvo v SEBI je podmienené  členstvom v Slovenskej rádiologickej spoločnosti.

Na najbližšej našej spoločnej akcii, ktorá bude  v decembri v Trenčíne  – Chyby a omyly, by sme  podľa stanov, ktoré budú tiež  zverejnené na stránke Slovenskej rádiologickej spoločnosti, mali zvoliť výbor .

Tlačivo-Rozšírenie-členstva-SLS - záujemci sa môžu prihlásiť cez stránku SLS, vyplnené a podpísané tlačivo zaslať na adresu: Cukrová 2373/3, 811 08 Bratislava, alebo oskenované tlačivo poslať emailom na adresu: horvathova@sls.sk 
(Pre vyplnenie budete potrebovať aj Zoznam odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorý nájdete na konci dokumentu  Členská prihláška.)

Za prípravný výbor:
Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH

(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť