Menu

Sekcia muskuloskeletálnej rádiológie

Milé kolegyne a kolegovia,

obraciame sa na Vás s prosbou podpory vzniku novej sekcie muskuloskeletálnej rádiológie v rámci Slovenskej rádiologickej spoločnosti pri SLS.

V Slovenskej rádiologickej spoločnosti doteraz nefungovala  subšpecializácia v muskuloskeletálnej problematike v porovnaní so svetom, kde sú tieto odborné MSK rádiologické spoločnosti dlhoročne etablované.

Minulý  rok bol úspešne realizovaný medzinárodný deň rádiológie IDOR 2019. Tento medzinárodný deň bol venovaný rádiológii v športovej medicíne, ako časti MSK rádiológie. Aj na základe tejto akcie vznikla myšlienka vytvorenia novej sekcie muskuloskeletálnej rádiológie.

Ako rádiológovia venujúci sa multimodalitnému zobrazovaniu v MSK rádiológii by sme radi chceli využiť naše odborné vedomosti a skúsenosti aj v prospech širšej odbornej rádiologickej verejnosti.

Plánované aktivity a odborné zameranie:

  • Odborné konzultácie  na tému MSK zobrazovania na akciách SRS a medziodborová spolupráca - workshopy s traumatologicko-ortopedickými a inými odbornými spoločnosťami
  • Vytvorenie a implementácia slovenských guidelinov pre MSK  zobrazovanie
  • Podpora systematického vzdelávania v subšpecializačnom odbore MSK rádiológie
  • Publikačná činnosť v danej problematike

Spolupráca s partnerskými organizáciami: medzinárodná spolupráca s dominantnou nadväznosťou na ESSR (European society of musculoskeletal radiology) a SSATS ( Slovak society of arthroscopy and sport medicine).

Týmto Vás pozývame zapojiť sa do sekcie MSK rádiológie!

Tlačivo-Rozšírenie-členstva-SLS - záujemci sa môžu prihlásiť cez stránku SLS, vyplnené a podpísané tlačivo zaslať na adresu: Cukrová 2373/3, 811 08 Bratislava, alebo oskenované tlačivo poslať emailom na adresu: horvathova@sls.sk 
(Pre vyplnenie budete potrebovať aj Zoznam odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorý nájdete na konci dokumentu  Členská prihláška.)


Za prípravný výbor:
MUDr. Vladimír Neuschl PhD.

 

 

 

 

(c)2019 Slovenská rádiológická spoločnosť