Menu

XLII. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES.

Vážené členky a členovia SRS SLS, milé kolegyne a kolegovia,

s nádejou v skoré zlepšenie a ústup pandémie sa výbor SRS SLS rozhodol v pravidelnom dvojročnom intervale opäť pripraviť XLII. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES.  Pevne veríme, že sa uskutoční  prezenčnou formou 24. – 25. júna 2021 v Hoteli Holiday Inn, Trnava. V prípade, že on-site konanie pre epidemiologickú situáciu by predsa len nebolo možné, kongres pripravujeme aj v online či kombinovanej (hybridnej) forme.

Hlavné témy kongresu ako aj všetky informácie nájdete na web stránke:

www.slovakradiology.sk a www.slovenskyradiologickykongres.sk

Možnosť prihlásiť sa aj aktívne s prezentáciou na kongres je otvorená.

Prosíme, abstrakty posielajte e-mailom na adresu: info@slovakradiology.sk najneskôr do 23.5.2021.

O výsledkoch zhodnotenia abstraktov a  o zaradení Vašej prezentácie do programu Vás budeme informovať mailom.

S vierou, že náš kongres bude spojený aj s osobnými priateľskými stretnutiami, Vám za výbor SRS SLS prajeme do nadchádzajúceho obdobia najmä dobré zdravie, výdrž a optimizmus.

doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.  
prezidentka SRS SLS

doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE 
viceprezident SRS SLS

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR    
vedecký sekretár SRS SLS
 

< Späť
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky