Menu

Sonomamodiagnostika

Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne

v spolupráci s
firmou MEDCONSULT s.r.o.,  GUTTA Slovakia s.r.o., SIEMENS s.r.o ,  WEGA,  BIP,  Aptum., TradeMedical, ......
pod záštitou Slovenskej rádiologickej spoločnosti  SLS a SEBI

Vás pozývajú na IX postgraduálny víkendový kurz s prehľadovými prednáškami, klinickými ukážkami a praktickým vykonávaním USG vyšetrení a intervencií pod USG kontrolou

SONOMAMODIAGNOSTIKA

ktoré sa uskutočnia v priestoroch hotela PANORAMA,  Trenčianske Teplice v termíne 8.4. - 9.4. 2022

Štruktúra obsahu kurzu je obdobná  ako po   minulé roky, kedy sa kurz/ workshop konal v Trenčíne , posledné štyri roky  v Trenčianskych Tepliciach -  oba dni si účastníci vypočujú plánované  prednášky,  na ktoré každý deň nadväzuje praktický nácvik zručností intervencií pod kontrolou USG  v skupinách pod dohľadom lektora.
Počet účastníkov je limitovaný počtom maximálne 30 lekárov, daný počtom USG prístrojov pre praktický výcvik. Ak bude o kurz väčší záujem, ako sú kapacitné možnosti jedného kurzu, kurz sa môže opakovať v neskoršom termíne s tým istým obsahom.
Ak by ste mali vo svojom okolí kolegov, ktorí majú o podobné formy vzdelávania záujem a nevedia o nich, prosíme Vás, informujte ich o možnosti zúčastniť sa kurzov bez ohľadu na ich členstvo v SSUM či SRS..
Veríme, že Vám ponúkneme aktuálny odborný program s dôrazom na overenie Vašich poznatkov pri praktickom vyšetrovaní, zároveň budete mať možnosť vzájomného spoznávania sa, ako aj relaxácie v zaradeniach nového wellness hotela PANORAMA a v prostredí kúpeľného mesta Trenčianskych Teplíc

Doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD. prezident SSUM

Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH, mim.Prof., viceprezident SSUM, odborný  garant kurzu,

 

Miesto konania:
hotel PANORAMA, Trenčianske Teplice

Termín:
Piatok       8.4. 2022, v čase 14.00 –  19.30 hod
Sobota      9.4. 2022, v čase  8.30  – 14.30 hod.

Registrácia:
V piatok od 12.00 hod. s pozvánkou, ktorú zašleme spolu s podrobným  časovým rozpisom programu skôr prihláseným. Na záver obdržíte potvrdenie o účasti (certifikát s 15 kreditmi CME). Vzhľadom k pandémii Covid 19  je limitovaný počet účastníkov v sále a ubytovanie bude pravdepodobne možné len v jednolôžkovej izbe.  Do kurzu budú zaradení tí, ktorí skôr potvrdia definitívnu účasť a po našej výzve zaplatia účastnícky poplatok.

Ubytovanie:

Poplatok za kurz sa platí vopred na účet. Číslo bude zaslané tým, ktorí potvrdia definitívnu účasť, aby mohli uhradiť. Na  záver kurzu odovzdáme každému účastníkovi potvrdenie o absolvovaní kurzu

Účastnícky poplatok / SSUM víkendové  kurzy /  210,- €    zahŕňa platbu za:

Program  kurzu:

A: Prednášky (viď nižšie)
B: Praktické vyšetrovanie  modelov v skupinách pod dohľadom lektorov na USG prístrojoch s kompletným vybavením, biopsie, tenkoihlové, jadrové, vakuové praktický  nácvik
C: Záverečná diskusia, test, vyhodnotenie

Záväznú prihlášku k účasti zašlite na adresu: cernickajanka86@gmail.com, jana.slobodnikova@tnuni.sk

V prihláške prosíme povinne uviesť:

 Informácie:
- doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc,  MPH, mim. Prof. , 0917 313 313, jana.slobodnikova@tnuni.sk
- Mgr. Jana Černická  0917 313314, cernickajanka86@gmail.com

 

VIII  kurz -  WORKSHOP   SONOMAMODIAGNOSTIKA

PROGRAM :

 

Prednášajúci:  

  Event. zástupcovia firiem – konkrétne o používaných produktoc počas workshopu         

 

< Späť
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky