Menu

Príhovor prezidentky SRS

Vážené členky, vážení členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS,

milé kolegyne a kolegovia,

 

je naším prvoradým cieľom, aby sme rozvíjali a zlepšili vzájomnú komunikáciu medzi našimi členmi a tým podporili informovanosť vo všetkých oblastiach činnosti odbornej spoločnosti.

Pripravili sme pre Vás novú webovú stránku spoločnosti, ktorá je dostupná aj na sociálnych sieťach Facebook, ako aj Instagram a môžete ju používať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Jej členenie sme volili tak, aby prehľadným spôsobom boli k dispozícii informácie o aktualitách v odbore, domácich i zahraničných odborných podujatiach, nových, ale aj stále platných legislatívnych dokumentoch, štandardných diagnostických a liečebných postupoch a pod.

Súčasťou novej stránky je aj link na časopis Slovenská rádiológia.

Budeme informovať aj o predošlých odborných akciách prostredníctvom referátov z už realizovaných podujatí, ako napríklad Quadrilaterálne slovensko-chorvátsko-maďarsko-slovinské rádiologické sympózium s hosťujúcou účasťou rádiológov z Izraela a Poľska, ako aj z ďalších vzdelávacích podujatí.

Na stránke nájdete aj kontakty na hlavného a krajských odborníkov MZSR pre rádiológiu.

Pre možnosť zasielania aktualít a pre možnosť prístupu k interným dokumentom, ako napr. zápisnice zo zasadania Výboru SRS, odborných komisií a poradných výborov, Vás žiadame, aby ste sa na stránke zaregistrovali.

Veríme, že moderná a flexibilná web stránka bude pre všetkých nás užitočná a prispeje k vzájomnej informovanosti a interaktívnej spolupráci.

 

V mene Výboru SRS SLS,

Doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

Prezidentka Slovenskej rádiologickej spoločnosti

< Späť
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky