Menu

Voľby SRS

 

Vážení členovia Slovenskej rádiologickej  spoločnosti, org. zložky SLS,

dňa 30.11.2023 sa skončí volebné obdobie výboru a dozornej rady Slovenskej rádiologickej  spoločnosti (ďalej len „SRS“), preto výbor SRS v súlade s platnými Stanovami SRS a Volebným poriadkom SLS vyhlasuje jednokolové korešpondenčné voľby do výboru SRS a do dozornej rady SRS na ďalšie štvorročné obdobie, t. j. od decembra 2023 do decembra 2027.

Preto  Vás  prosíme o vyjadrenie záujmu kandidovať do  výboru  SRS  a do dozornej rady  SRS  na ďalšie funkčné obdobie ako aj záujmu kandidovať do volebnej komisie. Na základe toho výbor SRS zostaví kandidátnu listinu do výboru SRS a do dozornej rady SRS a zvolí troch členov volebnej komisie pre korešpondenčné voľby. V hlasovacom lístku budú uvedené aj voľné riadky pre možnosť voľby vlastných kandidátov.  

Prosím o vyjadrenie Vášho záujmu najneskôr do 19.11.2023 emailom na info@slovakradiology.sk, aby sme mohli v priebehu mesiaca novembra 2023 zostaviť kandidátku pre korešpondenčné voľby.

 

Kandidát/ka za člena výboru SRS:

Kandidát/ka za člena dozornej rady SRS:

Kandidát/ka do volebnej komisie pre korešpondenčné voľby:

 

S pozdravom

Za výbor SRS:
prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
prezidentka SRS

< Späť
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky