Menu

Voľby SRS 2023

Vážení členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Výbor Slovenskej rádiologickej spoločnosti (ďalej len „SRS") vyhlásil korešpondenčné voľby do výboru a do dozornej rady SRS na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie (od decembra 2023 do decembra 2027).

Volebná komisia bude pri voľbách postupovať v súlade s Volebným poriadkom SLS. Zodpovedá za demokratický, transparentný priebeh volieb a dbá, aby nedošlo k manipulácii s výsledkami volieb. Zabezpečí, aby hlasovacie lístky boli zaslané všetkým členom preukázaným spôsobom. Každý hlasovací lístok je označený pečiatkou SRS a pečiatkou SLS.

Vyplnený hlasovací lístok vložte do priloženej obálky so spätnou adresou a označením „Voľby do SRS". Zalepenú obálku zašlite na adresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava najneskôr do 8.12.2023 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke!).

Dokumenty na stiahnutie:

Pokyny k voľbám 2023-2027 

Zoznam 623 členov SRS ku dňu 27.11.2023 

< Späť
(c)2019 - 2024 Slovenská rádiologická spoločnosť | Podmienky používania stránky