Menu

Výbor sekcie SMS

Predseda:           
MUDr.Vladimír Neuschl, PhD.
MRI s.r.o. Inštitút zobrazovacej diagnostiky Trnava
Email:
neuschl.vlado.vn@gmail.com                         

Vedecký sekretár:    
MUDr. Iveta Petrašovičová
Rádiodiagnostické oddelenie ProCare Medissimo Bratislava
Email:
iveta.petrasovic@gmail.com 

Členovia výboru sekcie:
MUDr. Peter Brunčák 
ALFAMEDIC s.r.o. Lučenec
Email:
pbruncak@gmail.com

MUDr. Peter Macejko
Rádiodiagnostické oddelenie- Procare , Nemocnica Spišská Nová Ves 
Email:
peterxray@pobox.sk

Kontrolór sekcie :     
MUDr. Ladislav Bisták
MRI s.r.o. Inštitút zobrazovacej diagnostiky Trnava
Email:
lacobist@centrum.sk

Administrátor sekcie:
MUDr. Bábel Péter
MRI s.r.o. Inštitút zobrazovacej diagnostiky Trnava
Email:
babel.peter@gmail.com

(c)2019 - 2022 Slovenská rádiológická spoločnosť | Podmienky používania stránky