slovensky | english

Novinky
IDOR – International Day of Radiology SRS, Bratislava, 8.11.2013
(09/30/13)

Slovenská rádiologická poločnosť, Bratislava, Mickiewiczova 13 /chir. pav./

****************************************************************************************************************************************************

8.11.2013, 15,00

BRATISLAVA

 HRUDNÍK

Program:

 

Bilický J., Lehotská V., Javorka V., Lesný P., Belan V.: IDOR na Slovensku

Bilický J., Lehotská V., Javorka V., Poláček H., Repovský A., Lesný P., Belan V.: História  rádiológie

Lehotská V., Rauová K.: Faktory ovplyvňujúce podhodnotenie DCIS pri steroetakticky navigovaných biopsiách nehmatných prsníkových lézií

Kolesárová E., Bartalosová M., Ondrkalová M.: Lipografting prsníkov z pohľadu rádiológa

Moczová J.: Softwarová kvantifikácia u difúznych ochorení pľúc

Javorka V., Mižíčková M., Bilický J.: Diagnostika pľúcnej embólie

Rambalová V., Kuliková D.: Sarkoidóza

Bilický J., Javorka V., Mižíčková M., Lesný P., Malík M.: Intervencie hrudníka

Malík M., Lesný P., Javorka V., Mižíčková M., Bilický J.: Centrálne venózne komplikácie u dialyzovaných pacientov

 

Dostupné dokumenty