slovensky | english

Novinky
Podujatia SRS v roku 2018
(02/12/17)

Podujatia SRS v roku 2018

 

28.1.-2.2.2018 - XXV. WINTER FORUM, PATRIA – Hrudník /pľúca, srdce/

 

19.-21.4.2018 - Rádiologické sympózium, Smolenice. Téma: Neurorádiológia

 

16.6.2018 - Mamotrendy, Trenčín

 

18.-20.10.2018 - Rádiologické sympózium Smolenice, Téma: Muskuloskeletálny systém

 

8.11.2018 - IDOR – UNB Mickiewiczova

 

7.12.2018 - Chyby a omyly v mamológii, Trenčín