slovensky | english

O spoločnosti / Zápisy zo schôdzí
<< < 1 2 > >>


Zápisnica zo zasadnutia Výboru Slovenskej rádiologickej spoločnosti zo dňa 3.2.2015 na Štrbskom plese

Dňa 4.11.2011 sa v Smoleniciach uskutočnila schôdza výboru SRS. Jednanie viedol: Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc. Zúčastnení: (bez titulov v abecednom poradí): Belan, V., Bilický, J., Harčarufka, Š., Lehotská, Poláček, H., Repovský, A., Vulev I. Nezúčastnení:. Javorka, V., Slobodníková, J. – osprav. Program výboru bol nasledovný: ...

Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru SRS konaná dňa 26.8.2011. Miesto konania: Hotel Stupka – Tále pri príležitosti Summer Fora 2011 Dátum a čas konania: 26.5.2011 o 10 hod. Jednanie viedol: prezident SRS Prof.MUDr.Jozef Bilický, CSc. Zúčastnení: (bez titulov): Bilický, J., Harčarufka, Š., Lehotská, V., Poláček H., Slobodníková, J. ...

Dňa 31.1.2011 sa počas XVIII. Medzinárodného Winter Fóra na Štrbskom Plese uskutočnila schôdza výboru SRS. Jednanie viedol: prezident SRS Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc. Zúčastnení: (bez titulov ...

Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru SRS konaná dňa 6.11.2010.   Dňa 6.11.2010 sa v Smoleniciach uskutočnila schôdza výboru SRS. Jednanie viedol: prezident SRS Prim.MUDr.Andrej Repovský, PhD.

Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru SRS konaná dňa 6.11.2010.   Dňa 6.11.2010 sa v Smoleniciach uskutočnila schôdza novozvoleného výboru SRS. Jednanie viedol: Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

Dňa 28.8.2010 sa na Táloch uskutočnila schôdza výboru SRS. Jednanie viedol: prezident SRS Prim.MUDr.Andrej Repovský, PhD. Zúčastnení: (bez titulov): Bilický, J., Harčarufka, Š., Lehotská, V. ...


Zúčastnení (v abecednom poradí, bez titulov): Belan V., Bilický J., Harčarufka Š., Lehotská V., Miština Ľ., ...

<< < 1 2 > >>